Id�n is 1280 forint osztal�kot fizet a D�m�sz

2006.02.27. 17:20

A D�l-magyarorsz�gi �ramszolg�ltat� Nyrt. (D�m�sz) igazgat�s�ga a 2005. �v ut�n, hasonl�an az el�z� �vhez, r�szv�nyenk�nt 1280 forint osztal�k kifizet�s�t javasolja a tulajdonosoknak az �prilis 3-�ra �sszeh�vott �ves rendes k�zgy�l�sen.

A Budapesti �rt�kt�zsde honlapj�n megjelent k�zgy�l�si megh�v� szerint a t�rsas�g magyar sz�mviteli szab�lyok alapj�n sz�m�tott, nem konszolid�lt ad�zott nyeres�ge 5,382 milli�rd forint volt tavaly. A javaslat szerint ebb�l 4,740 milli�rd forint osztal�kalapot k�peznek. Az audit�lt eredm�nykimutat�s 642 milli� forint m�rleg szerinti nyeres�get mutat.

A nemzetk�zi sz�mviteli szabv�nyok szerinti (IFRS) konszolid�lt audit�lt eredm�nykimutat�s 88,419 milli�rd forint nett� �rbev�telt �s 5,369 milli�rd forint ad�zott profitot tartalmaz.

A francia Electricit� de France International t�bbs�gi tulajdon�ban l�v� �ramszolg�ltat� k�zgy�l�s�nek napirendj�n a 2005. �zleti �v lez�r�sa mellett az alapszab�ly m�dos�t�sa is szerepel, amelynek egy r�sze technikai jelleg�. A tulajdonosok d�nt�s�t�l f�gg�en v�ltoztatnak t�bbek k�z�tt a k�zgy�l�s kiz�r�lagos hat�sk�r�n, a v�lasztott tiszts�gvisel�k megb�z�si id�tartam�n �s feladatk�r�n, valamint az osztal�kfizet�s hat�ridej�n.

A D�m�sz r�szv�nyei a Budapesti �rt�kt�zsde A kateg�ri�j�ban forognak. A pap�r a h�tf�i t�zsdenapot 17 455 forinton, a p�nteki z�r��rn�l 45 forinttal alacsonyabban z�rta, a forgalma mind�ssze 1,5 milli� forint volt. A r�szv�ny �rfolyama az elm�lt 52 h�tben 12 400 �s 18 505 forint k�z�tt mozgott.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK