OTP-aj�nlat a Vojvodanska bank�ra

2006.02.27. 15:40

Az OTP Bank Rt. h�tf�n el�zetes, nem k�telez� �rv�ny� aj�nlatot ny�jtott be a szerbiai Vojvodjanska banka a.d. Novi Sad nem kevesebb mint 99,43 sz�zal�kos r�szv�nycsomagj�nak megv�s�rl�s�ra - jelentette be az OTP Bank a Budapesti �rt�kt�zsde honlapj�n. Az aj�nlat sem anyagi, sem egy�b k�telezetts�get nem jelent.

A Vojvodjanska banka piaci r�szesed�se 459,9 milli� eur�s m�rlegf��sszege alapj�n 2005. szeptember 30-�n 5,8 sz�zal�k volt, saj�t t�k�je pedig 65,7 milli� eur�. A p�nzint�zet 175 bankfi�kb�l �ll� orsz�gos h�l�zat�n kereszt�l szolg�lja ki mintegy 685 ezer �gyfel�t.

Az OTP Bank 2005. november 7-�n ny�jtott be sz�nd�knyilatkozatot a Vojvodjanska banka elad�sra k�n�lt r�szesed�s�nek megv�s�rl�s�ra �s 2005. december 19-�n jelentette be, hogy a szerb korm�ny nev�ben elj�r� Deposit Insurance Agency (DIA) felvette azon bankok list�j�ra, amelyek r�szt vehetnek a privatiz�ci� k�vetkez� fordul�j�ban.

A hitelint�zetnek Szerbia �s Montenegr�ban m�r van �rdekelts�ge: 2005 december�ben 14,21 milli� eur��rt 89,39 sz�zal�kos r�szesed�st szerzett a 0,7 sz�zal�kos piaci r�szesed�s� Niska bank�ban, az ad�sv�teli szerz�d�st 2005. december 23-�n �rt�k al�. A v�tel�r kiegyenl�t�s�re a tranzakci� z�r�sakor, 2006. m�rcius 7-�n ker�l sor.

Az OTP Bank a napokban k�telez� �rv�ny� aj�nlatot ny�jtott be a k�zel 1 sz�zal�kos piaci r�szesed�s� szerbiai Zepter banka a.d. Beograd legal�bb 80 sz�zal�kos, de maximum 100 sz�zal�kos r�szv�nycsomagj�nak megv�s�rl�s�ra, tavaly decemberben pedig az 1,7 sz�zal�kos r�szesed�s� Panonska banka a.d. Novi Sad 87,39 sz�zal�kos r�szv�nycsomagj�nak megv�tel�re adott be sz�nd�knyilatkozatot.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK