A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) részvételével munkabizottság alakul, amely egy új modellt dolgoz ki a villamosenergia-piac 2007 január elsejei, teljes liberalizációjához kapcsolódóan - mondta Kóka János gazdasági miniszter sajtótájékoztatón szerdán, Budapesten.

Új modellre van szükség a villamosenergia-piacon, ezért a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) vezetésével munkabizottság alakul az új koncepció kidolgozására. Nagy Zoltán, a GVH elnöke elmondta, a jelenlegi villamosenergia-piaci modell, amely a feljogosított nagyfogyasztók számára nyitotta meg a piacot, "zsákutca". Kóka János és Nagy Zoltán közös munkatervet dolgozott ki a gazdaság eredményes működése érdekében.

A munkaterv célja, hogy összehangolja azokat a közös feladatokat és tevékenységeket, amelyek a piaci folyamatok szabályozása és a versenypolitika által, alapvetően befolyásolják a gazdaságpolitikát. Ilyen téma, egyebek mellett a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatról szóló irányelv harmonizációja és végrehajtása, a fogyasztóvédelemmel összefüggő, a gazdasági folyamatokra is jelentős hatást gyakorló piaci magatartás-formák szabályozása.

Újságírói kérdésre válaszolva a miniszter az új, délvidékről érkező gázvezeték bekapcsolásával összefüggésben azt mondta: ez diverzifikálja Magyarország gázbeszerzését. Szavai szerint az új vezeték növelheti Magyarországon az energiaellátás biztonságát. "Szükséges, de nem elégséges lépések ezek annak érdekében, hogy Magyarország energiabiztonsága növekedjék" - tette hozzá. Rámutatott: ehhez kell további független szállítókapacitás, szükség van az energiahatékonyság javítására, gáztározó építésére, valamint egy európai szolidaritási modell kidolgozására.

Több verseny kell a valódi piacnyitáshoz

A forrásokért folytatott, nem transzparens harcként jellemezte Bakács István, az E.On Hungária Zrt. igazgatósági tagja mindazt, ami verseny címszóval a magyar árampiacon történik, a GVH ágazati vizsgálatának február végi, szakmai vitája során. A GVH 2005 decemberében, a szakértői viták után közzétette az árampiacról készített vizsgálati jelentésének előzetes anyagát. A GVH által rendezett nyilvános vitafordulóra, mintegy 40-50 résztvevő jelenlétében került sor - a Magyar Energia Hivatal honlapjának tájékoztatása alapján.

Nagy Zoltán, a GVH elnöke bevezetőjében kiemelte a vizsgálat összefoglaló megállapításaiból, hogy az árampiac kettős, vagy hibrid modellje zsákutcának bizonyult. A GVH fő feladatának a vizsgálat során a hatásos verseny akadályainak feltárását és leírását tekintette. Kérte a piaci szereplőket, hogy járuljanak hozzá az észrevételek nyilvánosságra hozatalához.

Szemán Barna, az illetékes ipari iroda vezető szakértője részletesebben is megvilágította, hogy a vizsgálat célja nem közvetlen jogalkotási javaslatok megfogalmazása volt, sem pedig versenyfelügyeleti eljárás kezdeményezése, hanem a verseny akadályainak azonosítása. Összefoglalója szerint a vizsgálat megállapításait a fogyasztók támogatták, az energiaipar szereplői inkább vitatták.

Zarándi Tamás, a GKM osztályvezetője, Hatvani György helyettes államtitkár képviseletében tolmácsolta a tárca véleményét. A GKM álláspontja szerint egyetértés van a GVH-anyagból körvonalazódó kibontakozási irány tekintetében, kulcskérdés a hosszútávú áramvásárlási és kapacitáslekötési megállapodások (HTM) feloldása. Ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy az anyag készítése közben eltelt időben, 35-40 százalékban váltottak szolgáltatót hazánkban, és az EU-bizottság monitoringja szerint is, a tagállamok sorában, az előkelő 9-dik helyen állunk a piaci nyitottság sorában.