Sikeresen vizsg�zott az �j k�rtyabiztons�g

2006.03.07. 16:17

K�zel hatod�val cs�kkentette a bankk�rtya-csal�sokat 2005-ben a k�t �ve bevezetett Chip and Pin-rendszer Nagy-Britanni�ban. A csal�sok okozta k�r 65 milli� fonttal cs�kkent egy �v alatt. Az �j rendszert k�t �ve vezett�k be, m�ra gyakorlatilag lehetetlenn� tette, hogy a boltokban illet�ktelenek haszn�ljanak bankk�rty�t. A csal�k most els�sorban a telefonos �s internetes fizet�skor okozhatnak k�rt.

Jelent�sen cs�kkentette Nagy-Britanni�ban 2005-ben a bankk�rtya-csal�sok sz�m�t a chip �s pin rendszer. A k�t �ve bevezetett biztons�gi rendszernek k�sz�nhet�en 13 sz�zal�kkal kevesebb bankk�rtya csal�s t�rt�nt az Egyes�lt Kir�lys�g ter�let�n. A csal�sokkal okozott anyagi k�r 65 milli� fonttal cs�kkent, �sszesen 439 milli� fontot tulajdon�tottak el k�rtyacsal�ssal.

A chip �s pin rendszert 2004-ben vezett�k be Nagy-Britanni�ban, Franciaorsz�gban m�r 2003 �ta forgalomban van. A rendszer l�nyege, hogy a k�rty�kba �p�tett chip csak akkor �rv�nyes�ti a v�s�rl�st, ha a k�rtya haszn�l�ja megadja a megfelel� k�dot. Ez kiv�ltja a kor�bbi al��r�s m�dszert, hiszen egy lopott k�rtya eset�n j�val k�nnyebb al��r�st hamis�tani, mint megtal�lni a k�rty�hoz ill� n�gyjegy� biztons�gi k�dot.

A lopott k�rty�val fizetett bev�s�rl�sokat 45 sz�zal�kkal siker�lt visszaszor�tani. A hamis�tott k�rty�s pr�b�lkoz�sok negyed�kre cs�kkentek. A rendszer csak ott nem v�d t�k�letesen, ahol a k�rtya nincs jelen. A telefonos �s internetes v�s�rl�sokkal v�gre hajtott k�rtyacsal�sok 21 sz�zal�kkal n�vekedtek, a csal�k �sszesen 151 milli� font k�rt okoztak.

A bankok most azzal k�s�rleteznek, hogy a felhaszn�l�kat k�zi k�rtyaleolvas�kkal szerelj�k fel, �gy maguk hagyhatn�k j�v� az online fizet�st.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK