Sava Dalbokov szem�ly�ben horv�t vez�rigazgat�t neveznek ki az Erste Bank Serbia 2006 �prilis elej�n tartand� �ves k�zgy�l�s�n. A szerb p�nzint�zet �tfog� �talakul�si folyamaton megy kereszt�l, amely a tervek szerint 2007 els� negyed�v�ben z�rul le.

Sava Dalbokov k�zel t�z �ve dolgozik vezet� poz�ci�ban az Erste Bank csoportn�l, jelenleg a horv�t Erste Bank �gyvezet�s�nek tagja, ahol az informatik��rt, valamint a szervezeti �s ingatlankezel�si feladatok�rt felel. Fontos szerepet j�tszott a Cesk� sporitelna �s a Slovensk� sporitelna megv�s�rl�s�ban, valamint abban, hogy n�gy helyi p�nzint�zet �sszeolvad�s�b�l kialakult a horv�torsz�gi Erste Bank. A szakember vezet� szerepet t�lt�tt be a szerbiai Erste Bank felv�s�rl�si folyamat�t igazgat� csapatban is. A horv�t Erste Bankn�l bet�lt�tt feladatait az �gyvezet�s�g m�sik n�gy tagja veszi �t.

Az �ves k�zgy�l�sig a szerbiai Erste Bankot Vladimir Medan vez�rigazgat� �s a lakoss�gi �zlet�g�rt felel�s Jasna Terzia, az �gyvezet�s�g tagja ir�ny�tja. A tegnapi nappal az �talakul�s�rt �s terjeszked�s�rt felel�s p�nz�gyi igazgat�, Miodrag Kvrgic, valamint George Bobvos vez�rigazgat�-helyettes (Treasury �s V�llalati �zlet�g), �s S�rdi L�szl� (Informatika �s Ingatlankezel�s) lemondott az Erste Bank Serbia �gyvezet�s�gben bet�lt�tt poz�ci�j�r�l. A k�zgy�l�sen Vladimir Medan szint�n lemond tiszts�g�r�l.

Az �talakul�s egyik jelent�s eleme a fi�kh�l�zat 64-r�l 120 egys�gre val� b�v�t�se, valamint az �gyf�lsz�m alapj�n sz�m�tott jelenlegi 2 sz�zal�kos piaci r�szesed�s 10 sz�zal�kra val� n�vel�se a k�vetkez� �t �ven bel�l. Az Erste Bank Serbia a tervek szerint 2008-ban 20 sz�zal�kot meghalad� t�kemegt�r�l�si r�t�t (ROE) �rhet el.