Nem elk�pzelhetetlen a 280 forintos eur��rfolyam el�r�se sem az [origo]��ltal megk�rdezett elemz�k szerint az elk�vetkez� hetekben. A szak�rt�k�arra sz�m�tanak, hogy a gyeng�l� magyar valuta r�videsen kamatemel�sre k�nyszer�ti a jegybankot. A j�v�t egy�bk�nt nagyban befoly�solja a v�laszt�sokon gy�ztes p�rt gazdas�gpolitik�ja.�

Nem valamilyen hazai esem�ny, vagy a magyar gazdas�g helyzete, hanem a nemzetk�zi kamatv�rakoz�sok v�ltoz�sa miatt gyeng�lt a forint �s estek a r�szv�ny�rak az el�z� h�ten - �ll�tja T�r�k Zolt�n, a Raiffeisen Bank vezet� elemz�je. Szerinte a folyamatokat az ind�totta el, hogy Amerik�ban, Jap�nban �s Eur�p�ban is olyan adatok ker�ltek nyilv�noss�gra, amelyekb�l a befektet�k a kor�bban v�rtn�l magasabb kamatok kialakul�s�ra sz�m�tanak.

Ez azt jelenti, hogy a doll�rban, jenben �s eur�ban kibocs�tott k�tv�nyek hozama �gy lesz magasabb a v�rtn�l, hogy k�zben kock�zatuk nem n�. �gy vonz�bb befektet�ss� v�lnak, ez�rt a t�ketulajdonosok ide csoportos�tj�k �t kock�zatosabb befektet�seik egy r�sz�t.

Ez pedig�els�sorban a felt�rekv� orsz�gok - k�zt�k Magyarorsz�g - r�szv�ny- �s k�tv�ny piacait �rinti. Mivel�a magyar �llamh�ztart�s �s a�foly� fizet�si m�rleg hi�nya k�l�n�sen magas, az orsz�g piac�t fokozottan �rintheti a t�kekivon�s.

A forint tov�bbi gyeng�l�s�re �s a kamatszint emelked�sre sz�m�t T�r�k Zolt�n a k�vetkez� 12 h�napban. Az elemz� h�rom forgat�k�nyvet tart elk�pzelhet�nek. A legval�sz�n�bbnek azt tartja, hogy a t�kekivon�s lassan �s fokozatosan folytat�dik. Ebben az estben az eur� �rfolyama, egy �ven bel�l 270 forintig emelkedik, a jegybanki alapkamatot pedig 0,25 sz�zal�kos l�p�sekkel 7,5 sz�zal�kig n�velik.

T�r�k Zolt�n azt is elk�pzelhet�nek tartja, hogy a folyamat hirtelen felgyorsul. Akkor az eur� �rfolyama hamar 280 forintig n� �s a jegybanki alapkamatot pedig gyorsan emelik az eml�tett szintre. A szak�rt� nem z�rja azonban ki�annak a lehet�s�g�t sem, hogy a folyamat megtorpan. Ebben az estben az eur� �rfolyama 250 �s 260 forint k�z�tt stabiliz�l�dik, a kamatszint pedig v�ltozatlan marad.

Ebben a helyzetben megtakar�t�sainkat nem �rdemes hossz� t�vra lek�tni - aj�nlja a t�kepiaci szakember. Aki ugyanis a jelenlegi kamatszint mellett, hossz� t�vra lek�ti p�nz�t az nem jut hozz� a v�rhat�an n�vekv� kamatokhoz, s�t ideiglenesen m�g le is �rt�kel�dik r�gi, alacsonyabb kamatoz�s� bet�tje, k�tv�nye az �j magasabb hozam�ak �rny�k�ban.

T�r�k Zolt�n ez�rt a bankbet�tben gondolkod�knak az 1-2 h�napos lek�t�s�ket, az �llampap�rt v�s�rl�knak ugyancsak n�h�ny h�napos futamidej� kincst�rjegyeket, a befektet�si alapok k�z�tt v�logat�knak pedig a k�tv�nyalapok helyett, a p�nzpiaci alapokat aj�nlja.

A szakember a takar�koskod�k egy r�sze sz�m�ra megfontoland�nak tartja a devizaalap� befektet�seket is. Az ugyanis, aki p�ld�ul egy �ven bel�l 4 sz�zal�kos forintgyeng�l�sre, azaz 270 forint feletti eur��rfolyamra sz�m�t, m�r jobban j�rhat egy 2,5 sz�zal�k hozam�, eur� alap� befektet�ssel, mint egy 6,5 sz�zal�k hozam�, forint alap� befektet�ssel. A d�nt�shez azonban a hat�rozott �rfolyam-elk�pzel�s mellett, figyelembe kell venni a v�lt�si k�lts�geket is.

Doll�r alap� befektet�seket viszont, a magasabb kamat ellen�re sem javasol a Raiffeisen Bank szakembere, mert hosszabb t�von az amerikai valuta gyeng�l�s�re sz�m�t. �gy a doll�r alap� befektet�st v�laszt�k, k�nnyen cs�b�rb�l v�d�rbe ker�lhetnek az elemz� szerint.