A Gazprom� lehet a Mol Rt. g�z�zlet�ga

2006.03.14. 12:32

Az E.On energiakonszern t�bbek k�z�tt magyarorsz�gi g�z�zletr�szeket aj�nl a Gazprom orosz g�zmonop�liumnak a jamal-nyenyecf�ldi Juzsno-Russzkoje f�ldg�zlel�hely kiakn�z�s�ban val� r�szesed�s�rt, s az err�l sz�l� meg�llapod�st �prilisban �rj�k al�.

A Mol e h�nap v�g�n z�rja le a F�ldg�zell�t� �s F�ldg�zt�rol� elad�s�nak �gylet�t az E.On-nak, s ezut�n kezd�dhet a r�szv�nycser�k szerz�d�ses form�ba �nt�se az E.On �s a Gazprom k�z�tt - �rtes�lt a Kommerszant Alekszandr Medvegyevt�l, a Gazprom c�gvezet�si aleln�k�t�l.

A Mol-g�z�zlet�gakon k�v�l az E.On a m�r tulajdon�ban l�v� magyarorsz�gi g�zszolg�ltat�ban, az E.On Hungari�ban is r�szesed�st k�n�l a Gazpromnak - mondta Medvegyev egy energiabiztons�gi konferenci�n. A Mol egy�bk�nt a Panrusgaz magyar-orosz keresked�c�gben megl�v� 45 sz�zal�kos r�szesed�s�t is eladja az E.Onnak, �s ehhez a t�rstulajdonos Gazprom hozz�j�rul�s�ra van sz�ks�g.

Mivel az E.On 24,5 sz�zal�kos r�szesed�st akar a Juzsno-Russzkoje kiakn�z�s�ban, a magyarorsz�giakon fel�l m�s eur�pai �zletr�szeket is �t kell adnia a Gazpromnak. A Kommerszant szerint a n�met konszern bulg�riai, csehorsz�gi, lengyelorsz�gi �s szlov�niai r�szesed�seket adhat m�g �t orosz strat�giai partner�nek, de sv�jci, ausztriai �s hollandiai egys�geit�l aligha v�lik meg. A Gazprom kor�bban t�bbsz�r jelezte �rdekl�d�s�t az E.On Olaszorsz�gban �p�l� er�m�vei ir�nt.

A Juzsno-Russzkoj�n kitermelend� g�zzal akarj�k megt�lteni a Balti-tenger alatt tervezett, Oroszorsz�got �s N�metorsz�got k�zvetlen�l �sszek�t�, vitatott g�zvezet�ket, amelynek �p�t�s�be az E.On m�r bet�rsult a Gazprom mell�. A m�sik 25 sz�zal�kos n�met t�rs, a BASF m�r r�szesed�st kapott a Juzsno-Russzkoje kiakn�z�s�ban is, cser�ben n�velve a Gazprom r�szesed�s�t n�metorsz�gi �rt�kes�t� vegyes v�llalatukban.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK