Kiemelked� osztal�k az �llami Nyomd�t�l

2006.03.14. 10:42

Az �llami Nyomda Rt. m�rcius 30-�n tartja �ves k�zgy�l�s�t, amelyen a 2005. �ves besz�mol�k �s az eredm�ny-feloszt�si javaslat elfogad�sa mellett, a r�szv�nyesek saj�t r�szv�nyek megszerz�s�r�l is d�ntenek.

Az �llami Nyomda Rt. a 2005. �vi nyeres�g�nek 80 sz�zal�k�t fizeti ki osztal�kk�nt - der�l ki a t�rsas�g kedden k�zz�tett k�zgy�l�si el�terjeszt�seib�l.

Az �llami Nyomda a tavalyi �vet 948,157 milli� forint ad�zott nyeres�ggel z�rta, amib�l 757,667 milli� forintot fizet ki a r�szv�nyeseknek. Ebb�l 3,14 milli� forint jut az osztal�k-els�bbs�gre jogosult dolgoz�i r�szv�nyekre. Az osztal�kfizet�s kezd� napja 2006. m�jus 16.

A javaslat szerint az igazgat�s�g a jegyzett t�ke 8 sz�zal�k�ig v�s�rolhat saj�t r�szv�nyeket, ami �sszesen 118 357 darab r�szv�ny. Az �gy megszerzett r�szv�nyek a t�rsas�gn�l tervezett munkav�llal�i �s vezet�i opci�s r�szv�nyv�s�rl�si program fedezet��l, illetve �rfolyam-karbantart�sra szolg�lnak majd. Az egyes r�szv�ny-v�s�rl�sokn�l a v�tel�r nem lehet alacsonyabb, mint az �gyletet megel�z�, egy h�t t�zsdei �tlagos z�r� �r�nak 80 sz�zal�ka, �s legfeljebb 20 sz�zal�kkal haladhatja meg a v�s�rl�st megel�z� nap z�r� �r�t.

Az igazgat�s�g felhatalmaz�st k�r a dolgoz�i r�szv�nyek megszerz�s�re is, legfeljebb a jegyzett t�ke 2 sz�zal�k�nak erej�ig, azaz 29 589 darab r�szv�nyre sz�l�an. Az alapszab�lyban kik�t�tt v�teli jog gyakorl�sa sor�n, a dolgoz�i r�szv�nyeket forgalmi �rt�ken, illetve a 980 forintos n�v�rt�ken szerezheti meg a t�rsas�g. Az igazgat�s�g 2007. szeptember 30-ig �lhet majd a r�szv�nyv�s�rl�s jog�val.

Az �llami Nyomda 2005-ben 11,6 milli�rd forint konszolid�lt nett� �rbev�telt �rt el, ami k�zel azonos az el�z� �vivel. Exportb�l 635 milli� forint bev�tele sz�rmazott, ami 80 sz�zal�kkal magasabb a 2004. �vin�l. Az 1,45 milli�rd forint jegyzett t�k�j� t�rsas�g saj�t t�k�je 3,83 milli�rd forint volt 2005. v�g�n.

A t�rsas�g r�szv�nyeit 2005. december 8-�n vezett�k be a Budapesti �rt�kt�zsde A kateg�ri�j�ba. A pap�rok kedden 6200 forinton forogtak a b�rz�n, 100 forinttal magasabban a h�tf�i z�r� �rukn�l. A bevezet�s �ta a legmagasabb �rfolyamuk 6355 forint, a legalacsonyabb 5600 forint volt.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK