Dr�gulnak a devizahitelek

2006.03.14. 17:07

A forint �rfolyam�nak napokban tapasztalhat� gyeng�l�se rossz h�r a devizak�lcs�nt felvev�knek. A�teher v�ltoz�sa azonban sv�jci frank alap� k�lcs�n eset�ben mintegy 2-3 sz�zal�kot tesz ki.

Mind�ssze 2-3 sz�zal�kkal emelheti meg a sv�jci frankban felvett hitelek havi t�rleszt�r�szleteit a forint gyeng�l�se - �ll�tja Duronelly P�ter, a Budapest Alapkezel� vezet� elemz�je. Az elm�lt napokban ugyan a sv�jci frank is gyeng�lt az eur�hoz k�pest, �m kisebb m�rt�kben, mint ahogy a forint.

Duronelly P�ter szerint nem v�rhat� az, hogy a sv�jci frankban felvett devizak�lcs�n�k eset�ben egy havi 50 ezer forintos havi t�rleszt�r�szlet r�vid id�n bel�l 60 ezer forintra n�ne. A legrosszabb esetben is a havi t�rleszt�r�szletek maximum 5 sz�zal�kos n�veked�se v�rhat�.

Mivel a forintot az eur�hoz k�t�tte a korm�nyzat �s az MNB, a sv�jci frank/forint �rfolyama k�t �rfolyamb�l, azaz a forint/eur�, illetve a sv�jci frank/eur� �rfolyam kereszt�rfolyam�b�l ad�dik. �gy a k�t �rfolyam alakul�s�ra nagyon neh�z el�rejelz�st adni, csup�n id�legesen lehet megmondani az elmozdul�s nagys�g�t.

Az elm�lt napokban a forint/eur� �rfolyam jelent�sen gyeng�lt, �tl�pte a 260 forint/eur�t, ez oda vezet, hogy ha esetleg a k�zelj�v�ben er�s�dik is a magyar nemzeti valuta �s �rfolyama "bekukkant" 260 forint al�, legfeljebb 255 forintig er�s�dik az eur�hoz viszony�tva.

Ez �v janu�rj�ban m�g egy eur� 1,55 sv�jci frankot �rt, ez most 1,57 sv�jci frankra v�ltozott. A forint/eur�, illetve sv�jci frank/eur�b�l sz�rmaz� kereszt�rfolyam a kor�bbi 162-r�l 168-169 forint/sv�jci frankra gyeng�lt, de el�gg� ingadozik.

Tavaly m�jusban egy sv�jci frank nagyj�b�l 166 forintot �rt, m�g 2005 augusztus�ra egy sv�jci frank 156 forintra v�ltozott, a forint �rfolyama n�h�ny h�napon bel�l 10 forinttal er�s�d�tt a sv�jci valut�hoz k�pest.

A Budapest Alapkezel� vezet� elemz�je szerint az�rt is neh�z megj�solni a sv�jci frank �rfolyam�t, mert azt val�j�ban csak r�szben hat�rozz�k meg Sv�jc makrogazdas�gi fundamentumai, sokkal ink�bb befoly�solja az a t�ny, hogy a sv�jci nemzeti valuta igen nagy mennyis�gben forog a nemzetk�zi p�nzpiacokon.

Ez az �ri�si nemzetk�zi p�nzforgalom is befoly�solja a sv�jci frank �rfolyam�t. Elmondta: az m�r l�tszik, hogy a forint/eur� �rfolyam�nak keresked�si s�vja gyeng�lt a kor�bbihoz k�pest, az �j keresked�si s�v er�s sz�le 255-256 forint/eur� �rfolyamra tehet�.

"Val�sz�n�leg meg kell bar�tkozni ezzel a gyeng�bb forint�rfolyammal hosszabb t�von is, ez kihat majd a sv�jci frank forint�rfolyam�ra, azaz a sv�jci frankban felvett k�lcs�n�kre is, r�vid t�von a t�rleszt�r�szletek dr�mai n�veked�se nem val�sz�n�" - mondta Duronelly P�ter.

Előző
  • 1
  • 2
Következő

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK