Megmaradt a 6 sz�zal�kos alapkamat

2006.03.20. 13:16

A Magyar Nemzeti Bank Monet�ris Tan�csa h�tf�i �l�s�n tov�bbra is v�ltozatlanul hat sz�zal�kon hagyta a jegybanki alapkamatot. A d�nt�s megfelel azt elemz�i v�rakoz�soknak. A Monet�ris Tan�cs szerint a konjunktur�lis adatok kedvez�ek. A tan�cs ugyanakkor figyelmeztetett a nemzetk�zi kock�zatv�llal�si hajland�s�g cs�kken�s�re, �s ezen kereszt�l az �llamh�ztart�si reform sz�ks�gess�g�re. J�rai Zsigmond jegybankeln�k szerint a Monet�ris Tan�cs nem reag�l kisebb �rfolyamv�ltoz�sokra.

"Kisebb �rfolyam-v�ltoz�sra nem k�v�n kamatemel�ssel reag�lni a Monet�ris Tan�cs, �gy a h�tf�i �l�sen kamatemel�si javaslat nem volt, az alapkamat v�ltozatlanul 6 sz�zal�k" - jelentette ki J�rai Zsigmond, a Magyar Nemzeti Bank eln�ke h�tf�n sajt�t�j�koztat�n, Budapesten.

Az MNB eln�ke hozz�tette: amennyiben a nemzetk�zi t�kepiaci helyzet v�ltoz�sa, vagy a hazai egyens�lyi helyzet tart�s hat�st gyakorol az infl�ci�s kil�t�sokat meghat�roz� folyamatokra, azokat a Monet�ris Tan�cs d�nt�sein�l figyelembe veszi majd.

"Az infl�ci�s folyamatokat kedvez�nek �t�lte a test�let, az �rstabilit�si c�lt nem fenyegeti k�l�n�sebb vesz�ly" - r�gz�tette az eln�k. J�rai Zsigmond r�mutatott: a febru�r 20. �s m�rcius 20. k�z�tti id�szakban a r�gi�s valut�k k�z�l a cseh �s a szlov�k korona nem gyeng�lt az eur�hoz k�pest, a zloty 2,5 sz�zal�kkal, a forint 4,4 sz�zal�kkal �rt�kel�d�tt le.

A tan�cs s�rgette az �llamh�ztart�si reformot

V�ltozatlanul hagyta a Monet�ris Tan�cs a jegybanki alapkamatot. A Nemzeti Bank ir�nyad� alapkamata tov�bbra is hat sz�zal�k.

A Monet�ris Tan�cs indokl�s�ban kifejtette: mind a k�l- mind a belf�ldi konjunktur�lis adatok kedvez�ek, ez�rt nem indokolt elmozdulni a hat sz�zal�kr�l. A tan�cs szerint az �v eleji �fa-cs�kkent�s a v�rtn�l kev�sb� nyomta lefel� az �rakat, azonban ennek infl�ci�s hat�s�t kiegyenl�tette a b�r �s szolg�ltat�si adatok, valamin a piaci szolg�ltat�sok k�r�ben megindult dezinfl�ci�.

A Monet�ris Tan�cs k�zlem�ny szerint szigor�bb monet�ris kond�ci�k v�ltak meghat�roz�v� a fejlett orsz�gokban, ami - a glob�lis kock�zatv�llal�si hajland�s�g roml�s�n kereszt�l - a felt�rekv� piacokra is nyom�st gyakorolt. A Monet�ris Tan�cs kor�bbi k�zlem�nyeiben t�bbsz�r felh�vta a figyelmet a rendk�v�l kedvez� nemzetk�zi t�kepiaci hangulat megv�ltoz�s�b�l fakad� hazai kock�zatokra. A jelenleg egyre k�zzelfoghat�bb� v�l� kock�zatok feler�s�tik a k�lts�gvet�si hi�nycs�kkent�s sz�ks�gess�g�t. A magyar gazdas�g egyens�lytalans�g�nak cs�kkent�s�vel lehet tomp�tani a kedvez�tlen nemzetk�zi folyamatok magyar gazdas�gra gyakorolt hat�s�t.

Bej�tt�az elemz�k v�raskoz�sa

A Reuters brit h�r�gyn�ks�g �ltal m�lt h�t k�zep�n megk�rdezett 18 elemz� �s 16 devizakeresked� egy�ntet�en �gy v�lekedett, hogy a monet�ris tan�cs nem m�dos�t majd az alapkamaton. �gy m�rcius m�r az �t�dik h�nap, amikor az elemz�k �s a d�lerek egyhang�an v�ltozatlan kamatot val�sz�n�s�tenek.

A felm�r�s szerint a befektet�k elbizonytalanod�sa ugyanakkor fenntartja egy �jabb forintgyeng�l�s �s egy ezt k�vet� kamatemel�s kock�zat�t. K�l�n�sen, ha a vil�gpiacokon ism�t cs�kken az �rdekl�d�s a rizik�s deviz�k ir�nt olyan id�szakban, miel�tt m�g az �j magyar korm�ny hihet� programot v�zolna fel a nyugtalan�t� k�lts�gvet�si hi�ny lefarag�s�ra.

Az elemz�k szerint k�tszer v�ltott hangulatot a magyar piac a m�lt h�ten. A h�t elej�n a forint az eur�val szemben a�k�t �ve tapasztalt leggyeng�bb szinten, 266,50 k�rny�k�n �llt, fel�lesztve a h�napok �ta alv� v�rakoz�st, hogy az MNB kamatai megemel�s�vel igyekszik majd stabiliz�lni a forintot. K�s�bb azonban a vil�gpiacon al�bbhagytak a f�lelmek a tekintetben, hogy a vil�g nagy jegybankjai tov�bb emelik kamataikat.

Az elm�lt 12 h�napban a monet�ris tan�cs kilencszer m�rs�kelte a kamatot: janu�rban 50 b�zisponttal 9,0 sz�zal�kra, febru�rban 75 b�zisponttal 8,25 sz�zal�kra, m�rciusban 50 b�zisponttal 7,75 sz�zal�kra, majd �prilisban, m�jusban, j�niusban �s j�liusban egyar�nt 25 b�zisponttal 6,75 sz�zal�kra, augusztusban 50 b�zispont 6,25 sz�zal�kra, szeptemberben pedig 25 b�zisponttal, �gy alakult ki a jelenlegi 6,0 sz�zal�k.

Az �l�s r�vid�tett jegyz�k�nyv�t 2006. �prilis 14-�n 14 �rakor teszi majd k�zz� a Magyar Nemzeti Bank

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK