�j ezerforintos bankjegy ker�l forgalomba

2006.03.23. 13:00

�prilis 10-t�l a hamis�t�sok elleni nagyobb v�delem miatt �j ezerforintost hoznak forgalomba Magyarorsz�gon. Az �j bankjegyet t�bb�a v�delmet szolg�l�jeggyel l�tj�k el.�A r�gebbi 1000 forintos c�mlet� bankjegyek tov�bbra is forgalomban maradnak.

Az �j biztons�gi elemekkel ell�tott ezerforintos�bankjegy a�jegybank cs�t�rt�ki k�zlem�nye szerint a hamis�t�s ellen korszer�en v�dett, �s a h�tk�znapi helyzetekben egyszer�en azonos�that�. A bankjegy el�oldal�ra v�r�sr�z sz�n�, hologram hat�s� f�mcs�k �s gy�ngyh�zsz�n� iriz�l� nyomat ker�lt. Az iriz�l� s�vban a r�tekint�s sz�g�t�l f�gg�en az "1000" �rt�kjelz�s olvashat�. A bankjegy h�toldala nem v�ltozott.

A kor�bban kibocs�tott 1000 forintos c�mlet� bankjegyek tov�bbra is forgalomban maradnak. De m�g az 1999� j�lius 26-�n forgalomb�l kivont 5000 forintosokat �s az 1999 augusztus 31-�n kivont 500 �s 1000 forintosokat is n�v�rt�ken bev�ltja 2009. december 31-ig a Magyar Nemzeti Bank.

Id�n okt�berben az 1956-os magyar forradalom �s szabads�gharc 50. �vfordul�ja alkalm�b�l az MNB 15 milli� darab 500 forintos eml�kbankjegyet bocs�t ki. Az eml�kbankjegy el�oldal�n megv�ltozik az alnyomatban l�that� sz�n�tmenet, �s a metszetnyomaton az 1956. okt�ber 23. d�tum lesz olvashat�. A h�toldalra a s�rospataki v�r hely�re a parlament �p�lete ker�l nemzeti sz�n� lobog�val.

A bankjegykibocs�t�s mellett az MNB 100 000 forint n�v�rt�k� arany �s 5000 forint n�v�rt�k� ez�st eml�k�rm�t, tov�bb� az 50 forintos forgalmi �rme eml�kv�ltozat�t jelenteti meg az �vfordul� tisztelet�re.

A Magyar Nemzeti Bank szak�rt�i 2005-ben 9369 esetb�l sz�rmaz�, 10257 darab forgalomb�l kisz�rt forintbankjegy hamis�tv�nyt regisztr�ltak. A leggyakrabban hamis�tott c�mlet az 1000 forintos. Valamennyi lefoglalt hamis�tv�nyt irodai sokszoros�t� eszk�zzel, azaz sz�nes f�nym�sol�val, vagy printerrel �ll�tott�k el�. A jegybank �ll�spontja szerint a hamis�t�s m�rt�ke a k�szp�nzforgalom biztons�g�t nem vesz�lyezteti.

Az el�z� �v hasonl� id�szak�hoz viszony�tva a valutahamis�t�si esetek sz�ma �s a lefoglalt hamis�tv�nyok darabsz�ma nem v�ltozott jelent�sen, tov�bbra is kedvez�. Az eur� hamis�t�s�nak m�rt�ke, b�r kis m�rt�kben emelkedett, �sszess�g�ben nem jelent�s, 2005. �vben mind�ssze 816 darab forgalomb�l kisz�rt eur�hamis�tv�nyt vizsg�ltak a jegybank szak�rt�i.