Az Elm� 2600, az �m�sz 550 forint osztal�kot ad

2006.03.27. 8:47

K�t �v ut�n ism�t osztal�kot fizet az��m�sz,�a megjelent k�zgy�l�si megh�v� szerint r�szv�nyenk�nt 550 forintot. Az Elm� 2600 forintot fizet ki tulajdonosainak,�ami a�p�nteki z�r��rral sz�molva, az �m�sz eset�ben 4,2 sz�zal�kos, m�g az Elm�n�l 7,5 sz�zal�kos �ves hozamnak felel meg.�

A n�met RWE t�bbs�gi tulajdon�ban l�v� Budapesti Elektromos M�vek Rt. (Elm�) Igazgat�s�ga 2006. �prilis 28-ra h�vta �ssze a t�rsas�g �ves rendes k�zgy�l�s�t. A megh�v�ban mindj�rt k�z�lt�k az osztal�kjavaslatot is, amely szerint �sszesen 15,794 milli�rd forintot osztanak sz�t a r�szv�nyesek k�z�tt, ha ezt a k�zgy�l�s j�v�hagyja. Ez a t�bb mint 6 milli� darab r�szv�nyt figyelembe v�ve, 2600 forintot jelent egy darabra vet�tve. Az Elm� tavaly 2�350 forintot fizetett ki osztal�kk�nt.

Az Elm� nyeres�ge egy�bk�nt tavaly 16,513 milli�rd forint volt, az osztal�k kifizet�se ut�n megmaradt 719 milli� forintot a c�g vezet�se az eredm�nytartal�kba helyeztetn�.

A szint�n t�bbs�gi RWE tulajdonban l�v� �szak-magyarorsz�gi �ramszolg�ltat� Rt. (�m�sz) Igazgat�s�ga is �prilis 28-ra h�vta �ssze a k�zgy�l�st. A megh�v�b�l az is kider�l, hogy a vezet�s�g r�szv�nyenk�nt 550 forint osztal�k kifizet�s�t javasolja. Enn�l nagyobb �sszeget 2000-ben fizetett ki a t�rsas�g, akkor 560 forint volt az osztal�k. Az utols� k�t �vben azonban egyetlen fill�rt sem kaptak a r�szv�nyesek. Az �m�sz tavaly 2,6 milli�rd forint nyeres�get �rt el, amib�l k�zel 949 milli� forintot tenne a vezet�s eredm�nytartal�kba, �s a t�bbit fizeti ki a r�szv�nyeseknek.