K�s�bb lesz a Magyar Telekom k�zgy�l�se

2006.03.30. 16:14

A Magyar Telekom Rt. nem tartja meg �prilis v�g�n a 2006. �vi rendes k�zgy�l�s�t, mivel a c�g p�nz�gyi eredm�nyeinek audit�l�sa m�g folyamatban van - k�z�lte a t�rsas�g cs�t�rt�k�n a t�zsde honlapj�n.

A k�zlem�ny szerint a t�rsas�g az audit lez�rul�s�t, illetve a sz�ks�ges igazgat�s�gi d�nt�sek meghozatal�t k�vet�en teszi k�zz� a k�zgy�l�s pontos id�pontj�t, valamint az osztal�k �sszeg�re vonatkoz� javaslatot.

A k�zlem�ny eml�keztet, hogy a tavalyi gazd�lkod�sr�l sz�l�, febru�rban k�zz�tett gyorsjelent�sben a Magyar Telekom jelezte, hogy vizsg�latot folytat az egyik le�nyv�llalata �ltal mintegy 700 milli� forint �rt�kben megk�t�tt szerz�d�sek �gy�ben.

A vizsg�lat c�lja annak meg�llap�t�sa, hogy a szerz�d�sek megk�t�se ellent�tes volt-e a t�rsas�g szab�lyzataival, illetve a relev�ns jogszab�lyokkal.

A c�g nem k�v�nta k�z�lni, hogy mely v�llalatr�l van sz�, az MTI-nek annyit siker�lt megtudnia m�s forr�sb�l, hogy�nem a T-Mobilr�l.

A k�zlem�ny szerint a Magyar Telekom eredm�nyeinek audit�l�sa f�gg a m�g folyamatban l�v� vizsg�lat kimenetel�t�l.

Emiatt a Magyar Telekom nem tud eleget tenni a t�rv�nyi, illetve a t�zsdei el��r�soknak, amelyek �rtelm�ben a t�zsdei c�geknek a k�zgy�l�s �ltal j�v�hagyott, audit�lt �ves jelent�seiket a vonatkoz� p�nz�gyi �v v�g�t k�vet� 120 napon bel�l be kell ny�jtaniuk a P�nz�gyi Szervezetek �llami Fel�gyelet�nek �s a Budapesti �rt�kt�zsd�nek.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK