M�gis lesz lengyel �ri�s bankf�zi�

2006.04.06. 10:44

A lengyel kincst�r�gyi miniszt�rium �s az Unicredit SpA el�zetes meg�llapod�st �rt al�, ami lehet�v� teszi, hogy a harmadik legnagyobb lengyel bank, a BPH SA az olasz hitelint�zet tulajdon�ba ker�lj�n - jelentette be sterd�n Kazimierz Marcinkiewicz lengyel minisztereln�k.

A br�sszeli figyelmeztet�s nyom�n �s t�bb h�tig tart� t�rgyal�sok eredm�nyek�nt l�trej�tt kompromisszum �rtelm�ben, az Unicredit nemzetk�zi aukci�n �rt�kes�ti a BPH m�rkanevet �s k�tsz�z fi�kj�t az �sszesen 480 k�z�l. A BPH megmaradt vagyonelemeit beolvasztj�k az Unicredit tulajdon�ban l�v� Bank Pekao SA-ba, amely �gy a legnagyobb lengyel bank lesz. Err�l a Napi Gazdas�g sz�mol be.

Alessandro Profumo, az Unicredit vez�rigazgat�ja az al��r�s alkalm�b�l k�z�lte: 2008 m�rcius�ig nem lesznek elbocs�t�sok az egyes�tett lengyel bankn�l. Megfigyel�k szerint az olasz bank nem tett jelent�s engedm�nyeket, miut�n a f�zi�t k�vet�en,�am�gy is el akarta adni a fi�kok egy r�sz�t.

A megegyez�s nyom�n megold�dhatnak a n�zetelt�r�sek a lengyel jobboldali korm�ny �s az Eur�pai Bizotts�g (EB) k�z�tt, amely kor�bban j�v�hagyta az Unicredit �s a n�met HVB f�zi�j�t, majd ennek r�szek�nt a Pekao �s a HVB tulajdon�ban l�v� BPH egyes�l�s�t.

Vars� kor�bban ellenezte a k�t lengyel bank f�zi�j�t, tartva a l�trej�v� p�nzint�zet t�ls�ly�t�l �s arra hivatkozott, hogy az Unicredit a Pekao 1999-ben t�rt�nt megv�s�rl�sakor k�telezetts�get v�llalt: nem terjeszkedik tov�bb a lengyel bankszektorban.

Az egyes�l�ssel ugyanis 20,5 sz�zal�kos piaci r�szesed�st szerz� p�nzint�zet j�hetett volna l�tre, �s a jelenlegi piacvezet�, az �llami ellen�rz�s alatt �ll� PKO BP 17 sz�zal�kos tulajdonr�sszel a m�sodik helyre esett volna vissza. A szakszervezetek pedig �tezres le�p�t�st�l tartottak a tervezett f�zi�t k�vet�en.

A lengyel kincst�r�gyi miniszt�rium r�viddel kar�csony el�tt arra sz�l�totta fel az Unicreditet, hogy egy h�napon bel�l adja el r�sz�t a lengyel BPH bankb�l, amely a HVB lengyelorsz�gi le�nyc�ge. Emellett az okt�ber �ta hivatalban l�v�, jobboldali konzervat�v korm�ny minisztereln�ke, Kazimierz Marcinkiewicz sem rejtette v�ka al�, hogy a BPH �s a Pekao bankok f�zi�j�t minden eszk�zzel meg akarja akad�lyozni.

Br�sszel szerint azonban Lengyelorsz�g 2004-ben bek�vetkezett, Eur�pai Uni�hoz t�rt�nt csatlakoz�sa ut�n az uni�s bels� piaci szab�lyok fel�l�rj�k a kor�bbi meg�llapod�st, �s a hat�rokon t�l ny�l� f�zi�s meg�llapod�sok j�v�hagy�sa az EB hat�sk�r�be tartozik. Az Eur�pai Bizotts�g v�lem�nye szerint viszont Lengyelorsz�g uni�s jogot, a t�ka�raml�s szabads�g�nak alapelv�t s�rti.

A lengyel korm�ny, mint Marcinkiewicz tegnap k�z�lte, nem vonja ezt k�ts�gbe, �m �ll�spontja szerint ez nem jelenti azt, hogy Br�sszel utas�thatja a nemzeti korm�nyokat e f�zi�k j�v�hagy�s�ra.

Az Eur�pai Bizottsa�g�sz�viv�je k�z�lte: a meg�llapod�s ellen�re folytatj�k a Vars� ellen ind�tott vizsg�latot �s jogi elj�r�st, mivel demonstr�lni k�v�nj�k, hogy a tag�llamok nem tehetik semmiss� Br�sszel d�nt�seit.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK