�j garant�lt alapok az Erst�t�l

2006.04.10. 15:27

N�gy �v alatt ak�r meg is dupl�zhatja befektet�s�nek �rt�k�t, aki m�jus 5-ig jegyez az Erste Garant�lt Alap 3 befektet�si jegyeib�l. Az Erste Bank Alapkezel� egyszerre k�t, kelet-eur�pai c�gek r�szv�nyeinek dr�gul�s�ra spekul�l� alapot is ind�t m�jusban.

Az Erste Garant�lt Alap 2. �s 3. befektet�si jegyek 2006. �prilis 3. �s m�jus 5. k�z�tt jegyezhet�ek. Az alapkezel� az alapokban �sszegy�jt�tt vagyont az Eur�pai Uni� r�gi tag�llamin�l gazdas�gilag gyorsabban fejl�d� k�z�p-eur�pai orsz�gok - Ausztria, Magyarorsz�g, Lengyelorsz�g, Csehorsz�g, Rom�nia, Szlov�nia �s Horv�torsz�g - leg�g�retesebb r�szv�nyeibe fekteti be.

Az alapok hozam�t az �j Eur�pa Index (New Europe Blue Chip Index - NTX) teljes�tm�nye hat�rozza meg, amely a r�gi� 30 legnagyobb �s legsikeresebb r�szv�ny�nek �tlagos �rfolyamalakul�s�t mutatja ki. A hozam meghat�roz�s�hoz az index �rt�keit a n�gy �v alatt minden negyed�v v�g�n, azaz �sszesen 16 alkalommal ellen�rzik, �s az �gy kapott �rt�kek �tlagos n�veked�se adja a hozam alapj�t a 2006. m�jus 8-i indul�napi �rt�khez k�pest.

Az Erste Garant�lt Alap 2. minim�lis hozama a n�gy�ves futamid� lej�rtakor �sszesen 6 sz�zal�k, de a maxim�lis hozam a 70 sz�zal�kot is el�rheti. Az Erste Garant�lt Alap 3. eset�ben a lehets�ges legnagyobb haszon �rdek�ben csak a befizetett t�ke visszafizet�se garant�lt a n�gy�ves futamid� lej�rtakor, azonban a maxim�lis hozam a futamid� v�g�n el�rheti ak�r a n�v�rt�k dupl�j�t is. A hozam f�ggetlen a befektetett �sszeg nagys�g�t�l, az alapc�mlet 10 ezer forint.

Az Erste Bank Alapkezel� Rt. �ltal 2006. m�rcius 6-�n elind�tott Erste Garant�lt Alap 1. a jegyz�st k�vet�en a m�sodik legnagyobb kibocs�t�s� magyar alap lett, t�bb mint 7 milli�rd forint �rt�k� befektetni val� vagyon �sszegy�jt�s�vel. Az alapkezel� legnagyobb, Magyarorsz�gon �rt�kes�tett, de osztr�k kibocs�t�s� alapj�t tavaly november�ben jegyezt�k le, t�bb mint 12 milli�rd forint �rt�kben.

Az Erste Garant�lt Alapok a nap 24 �r�j�ban, ak�r otthonr�l is jegyezhet�k az�Erste Bank Befektet�si�Rt.�honlapj�n el�rhet� Netbroker szolg�ltat�son kereszt�l.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK