Ellent�telez�sre k�nyszer�l a R�ba

2006.04.14. 8:44

�jabb hadiipari ellent�telez�si�meg�llapod�st k�t�tt a R�ba J�rm� Kft. a Gazdas�gi �s K�zleked�si Miniszt�riummal - �rja a Vil�ggazdas�g. A sz�ll�t� az egymilli�rd forint feletti katonai beszerz�sekn�l beruh�z�si vagy exportfejleszt�si programot k�teles v�grehajtani, ami a R�b�ra is vonatkozik, j�rm�veinek importb�l sz�rmaz� alkatr�szei miatt.

A R�ba-csoporthoz tartoz� v�llalat szerz�d�se ahhoz a n�h�ny hete al��rt honv�ds�gi megrendel�shez kapcsol�dik, amelynek �rtelm�ben a j�rm�ipari c�g 2007-ben �s 2008-ban 6,7-6,7 milli�rd forint �rt�kben sz�ll�that katonai rendeltet�s� j�rm�veket a hader�nek.

A hadiipari ellent�telez�sr�l sz�l� el��r�sok �rtelm�ben az egymilli�rd forintot meghalad�, importb�l sz�rmaz� katonai beszerz�sekn�l kell a sz�ll�t�nak ellent�telez�si programot v�grehajtania, s ennek r�szek�nt �j beruh�z�sok megval�s�t�s�t, illetve a magyar v�llalatok exporttev�kenys�g�t �szt�n�znie.

A R�ba J�rm� Kft. hazai v�llalat, �m a honv�ds�g r�sz�re sz�ll�tott g�pj�rm�vek importh�nyada ut�n szint�n ellent�telez�si programot kell folytatnia. A R�ba J�rm� Kft. m�g 2003-ban nyerte meg tizen�t �vre a Honv�delmi Miniszt�rium (HM) tender�t a terepj�r� kateg�ria mind az �t oszt�ly�ban. A R�ba a tavaly febru�ri �jabb megrendel�ssel egy�tt id�n 4,8 milli�rd forint �rt�kben sz�ll�that g�pj�rm�veket a hader�nek.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK