J�rai: Vesz�lyben a forint

2006.04.18. 13:46

A forint komoly vesz�lyben van, mik�zben a v�laszt�si harcba bonyol�dott politikusok nem ismerik fel a k�lts�gvet�si helyzet s�lyoss�g�t, �s a sz�ks�ges reformok nem l�tszanak, �rta kedden a Dow Jones h�r�gyn�ks�g a Magyar Nemzeti Bank (MNB) eln�ke, J�rai Zsigmond nyilatkozat�t id�zve.

A forint stabilit�sa komoly vesz�lyben van, �s nem l�tszanak a k�lts�gvet�si reform el�k�sz�letei: sem a k�zv�lem�ny, sem az int�zked�sek el�k�sz�t�se - id�zte J�rait a h�r�gyn�ks�g.

A politikusok szeml�tom�st elef�ntcsonttoronyban �lnek, nincsenek tiszt�ban a helyzet s�lyoss�g�val, nem is �rtik - id�zte a bankeln�k szavait a Dow Jones. J�rai Zsigmond a forint bizonytalans�g�nak f� t�nyez�i k�z�tt eml�tette a cs�kken� nemzetk�zi kock�zatv�llal�si �tv�gyat a vil�gpiacon, a magyar k�lts�gvet�si helyzet �tl�that�s�g�nak hi�ny�t, az EU s�rget�s�t a kiad�sok kezel�s�re �s a bels� fesz�lts�get a k�zponti bank p�nz�gypolitikai tan�cs�ban, �rta a h�r�gyn�ks�g. - A k�lts�gvet�s kritikus helyzete a kulcs - tette hozz� az MNB eln�ke a Dow Jones szerint. Ad�cs�kkent�sre, a szoci�lis kiad�sok m�rs�kl�s�re, a k�zalkalmazottak l�tsz�m�nak cs�kkent�s�re van sz�ks�g, �s ezeket az int�zked�seket t�rsadalmi vit�nak kell megel�znie, �rta a h�r�gyn�ks�g, J�rait id�zve.

A deficit szerkezeti jelleg�, amelyet neh�z kezelni. A kiad�scs�kkent�s elker�lhetetlen - id�zte szavait a Dow Jones, �s hozz�tette: J�rai szerint a k�lts�gvet�s beruh�z�si kiad�sait m�r nem lehet tov�bb cs�kkenteni.

Az MNB eln�ke egyszersmind figyelmeztetett, hogy a k�lts�gvet�si hi�ny cs�kkent�se nem vezet felt�tlen�l alacsonyabb kamatokhoz vagy kisebb ad�ss�gszolg�lathoz, �rta a h�r�gyn�ks�g.

A kamatl�b m�r most is viszonylag alacsony, a kamatt�rleszt�s nem cs�kkenhet gyorsan - id�zte J�rait a Dow Jones, �s a h�r�gyn�ks�g szerint ezzel arra utalt, hogy val�sz�n�tlenek az aff�le felt�telez�sek, amelyek szerint deficitcs�kkent�s r�v�n a brutt� hazai term�k�(GDP) 2-3 sz�zal�k�nak megfelel� �sszeg takar�that� meg az ad�ss�gszolg�latb�l.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK