Az IMF-et h�vn� seg�ts�g�l J�rai

2006.04.24. 15:35

V�ltozatlanul hagyta a jegybanki alapkamat 6 sz�zal�kos szintj�t h�tf�n a monet�ris tan�cs a gazdas�gi �s p�nz�gyi folyamatokat �ttekint�se ut�n. A d�nt�s megfelelt a piaci v�rakoz�soknak. A tan�cs k�z�lte: az �j korm�nyzatt�l hiteles konvergenciaprogramot, �s k�lts�gvet�si kiigaz�t�st v�r. J�rai Zsigmond az IMF-el k�sz�ttetne cselekv�si tervet a hi�ny cs�kkent�s�re

"Nincs semmi k�l�n�sebb bejelentenival� azon k�v�l, hogy a monet�ris tan�cs nem v�ltoztatott az alapkamaton" -�mondta h�tf�i sajt�t�j�koztat�j�n J�rai Zsigmond, a�jegybank eln�ke.

"El�g sok t�nyez� mutatott a magasabb infl�ci� ir�ny�ba" - mondta J�rai Zsigmond. A jegybankeln�k szerint els�sorban a forint �rfolyamgyeng�l�se, olaj�rak, �lelmiszer�rak, emelked�se b�remelked�sek viszonylag gyors �teme indokolta a magas infl�ci�s v�rakoz�st. A szolg�ltat�i �rak lassabb emelked�se azonban alacsony �tem� infl�ci�ra utalt. A jegybankeln�k elmondta: a d�nt�sben a tan�cs nem volt megosztott.

J�rai Zsigmond tov�bbra is bor�l�t� a gazdas�g helyzet�t illet�en. "A helyzet fenntarthatatlan, b�rmikor v�ltozhat, Magyarorsz�g sebezhet�s�ge nagy." - J�rai szerint vesz�lyben van a p�nz�gyi stabilit�s, ilyen tekintetben az orsz�g az utols� pillanatban van. �gy t�nik a piac t�relmes volt, de most az a v�rakoz�s, hogy a�hiteles kiigaz�t�s r�vid id�n bel�l�megt�rt�nik.�Nem sok id� van szeptemberig - indokolta a jegybankeln�k az "utols� pillanat" kifejez�s haszn�lat�t a a tan�cs k�zlem�ny�ben.

J�rai Zsigmond mag�nv�lem�nyk�nt k�z�lte: a megfelel� kiigaz�t�sok megl�p�s�hez a Nemzetk�zi Valutaalapot (IMF) h�vn� seg�ts�g�l. A helyzet val�s felm�r�s�hez J�rai szerint az orsz�g �nmag�ban nem k�pes. A helyzetfelm�r�st k�vet� cselekv�si tervet szint�n az IMF-t�l v�rn� a jegybankeln�k.

Előző
  • 1
  • 2
Következő

KAPCSOLÓDÓ CIKK