A Globus Konzervipari R�szv�nyt�rsas�g m�jus 31-�n rendk�v�li k�zgy�l�st tart, amelyen egyebek mellett val�sz�n�leg d�ntenek a v�llalat r�szv�nyeinek a Budapesti �rt�kt�zsd�r�l val� kivezet�s�r�l.

A Globus Konzervipari R�szv�nyt�rsas�g igazgat�s�ga a m�jus v�g�re �sszeh�vott k�zgy�l�sen a vezet�s�g szem�lyi k�rd�seit, a d�jaz�st, az alapszab�ly m�dos�t�s�t �s a Globus r�szv�nyeinek t�zsdei kivezet�s�t is napirendre t�zte.

A P�nz�gyi Szervezetek �llami Fel�gyelete (PSZ�F) m�g �prilis 11-�n hagyta j�v� a francia Union Fermi�re Morbihannaise Soci�t� Cooperative Agricole (UFM) r�szv�nyenk�nt 460 forintos, nyilv�nos v�teli aj�nlat�t a Globus Rt. legal�bb 51 sz�zal�knyi r�szv�ny�re. A r�szv�nyesek a PSZ�F j�v�hagy�s�t k�vet� m�sodik munkanapt�l sz�m�tva, 30 napon kereszt�l aj�nlhatj�k fel r�szv�nyeiket. Az aj�nlattev� a z�r�st k�vet�en tervezi a Globus-r�szv�nyek t�zsdei kivezet�s�t. A 2732 milli�rd forint jegyzett t�k�j� Globus 250 forint n�v�rt�k� r�szv�nyei jelenleg 448 forint k�r�li �rfolyamon mozognak a B�T-en.

A Globus egy�bk�nt az elm�lt �vet a nem audit�ltan, a nemzetk�zi sz�mviteli szabv�nyok (IFRS) szerint konszolid�ltan 31,1 milli�rd forint nett� �rbev�tellel �s 4,336 milli�rd forint vesztes�ggel z�rta. Az �rbev�tel 7,3 sz�zal�kkal cs�kkent egy �v alatt, mik�zben a vesztes�g k�zel megn�gyszerez�d�tt. Ugyanakkor a 14,851 milli�rd forint �rt�k� export 25,1 sz�zal�kkal haladta meg az egy �vvel kor�bbit.

A t�rsas�g B�T-honlapon k�zz�tett megh�v�ja szerint a n�vre sz�l� r�szv�nyek tulajdonosai k�z�l az �lhet majd szavazati jog�val, akit, illetve akinek r�szv�nyesi meghatalmazottj�t legk�s�bb a k�zgy�l�st megel�z� harmadik �rt�kt�zsdei munkanapon a r�szv�nyk�nyvbe bejegyeztek. Sz�ks�ges tov�bb� m�g a k�zgy�l�s el�tt a tulajdonosi igazol�s let�tbe helyez�se a r�szv�nyk�nyvet vezet� szem�lyn�l. A szavazati jogokat a r�szv�nyk�nyben felt�ntetett m�rt�kben gyakorolhatj�k, ha az azonos az igazolt r�szv�nytulajdoni m�rt�kkel.