Emelkedett a D�m�sz nyeres�ge

2006.05.12. 8:55

A D�lmagyarorsz�gi �ramszolg�ltat� Nyrt. (D�m�sz) az �v els� h�rom h�napj�ban 27,139 milli�rd forint nett� �rbev�telt �rt el. A profit 1,258 milli�rd forint volt. A c�g egy r�szv�nyre jut� nyeres�ge 340 forint, szemben az egy �vvel kor�bbi 285 forinttal.

A nemzetk�zi sz�mviteli szabv�nyok (IFRS) alapj�n k�sz�lt p�nteken megjelent konszolid�lt gyorsjelent�s szerint az �rbev�tel 26,97 sz�zal�kkal, a profit 19,18 sz�zal�kkal emelkedett 2005 azonos id�szak�hoz k�pest. A tavalyi �v els� negyed�ben egyszeri �tmeneti vesztes�get k�nyvelt el a t�rsas�g, aminek kompenz�ci�ja a k�vetkez� negyed�vben jelentkezett. Ezt figyelembe v�ve az idei els� negyed�vi profit 9,6 sz�zal�kkal volt alacsonyabb a b�zisn�l.

A kamat- �s ad�fizet�s, t�ket�rleszt�s �s amortiz�ci� el�tti nyeres�g (EBITDA) a fenti korrekci� n�lk�l 6,1 sz�zal�kkal 3,711 milli�rd forintra n�tt, de a korrekci�val ez 4,82 sz�zal�kkal kevesebb a b�zisn�l. Az �zemi szint� nyeres�g 1,688 milli�rd forintot tett ki, 8,36 sz�zal�kkal t�bbet a b�zisn�l, de figyelembe v�ve a fenti korrekci�t ez 13,8 sz�zal�kos �ves cs�kken�st jelent.

A D�m�sz csoport��rbev�tel-n�veked�se r�szben a tarifaemel�snek, r�szben a szabadpiaci keresked� D-Energia Kft. n�vekv� elad�sainak k�sz�nhet�. Az energia-�rt�kes�t�s �rbev�tel�nek 26,97 sz�zal�kos n�veked�s�hez k�pest a v�s�rolt villamosenergia k�lts�ge 37,1 sz�zal�kkal n�tt. Az �rbev�tel ar�nyos �rr�s, azaz a brutt� fedezeti ar�ny 5 sz�zal�kponttal 23,1 sz�zal�kra esett vissza.

A t�rsas�g az �v els� h�rom h�napj�ban 743 gigawatt�ra villamosenergi�t �rt�kes�tett a k�z�zemben, ami 8,6 sz�zal�kkal kevesebb a tavalyi els� negyed�vi elad�sokn�l. A szabadpiaci �rt�kes�t�s mennyis�g�t a t�rsas�g nem k�z�lte.

A D�m�sz az �v els� negyed�ben 1,304 milli�rd forintot ford�tott beruh�z�sokra, ami 16 sz�zal�kkal kevesebb a m�lt �v els� negyed�vi r�ford�t�sokn�l.A D�m�sz jegyzett t�k�je 37,029 milli�rd forint, saj�t t�k�je pedig 45,202 milli�rd forint volt, 7,7 sz�zal�kkal kevesebb az egy �vvel kor�bbin�l.

A D�m�sz cs�t�rt�k�n 16 980 forinton, az el�z� napin�l 20 forinttal olcs�bban z�rt. Az elm�lt �vben a r�szv�ny �rfolyama 12 500 �s 18 505 forint k�z�tt mozgott.

KAPCSOLÓDÓ CIKK