Vesztes�ges volt a TVK

2006.05.12. 9:32

A Mol t�bbs�gi tulajdon�ban l�v� Tiszai Vegyi Kombin�t (TVK) Nyrt. az �v els� negyed�v�ben 1,255 milli�rd forint konszolid�lt veszts�get k�nyvelt el.

A TVK p�nteken tette k�zz� a nemzetk�zi sz�mviteli szab�lyok szerint k�sz�lt konszolid�lt gyorsjelent�s�t, amiben a vesztes�get az ipar�g nyeres�gess�g�nek cs�kken�s�vel, a deviza�rfolyamok kedvez�tlen alakul�s�val �s az energia�rak emelked�s�vel magyar�zza.

A t�rsas�g �rbev�tele az �v els� h�rom h�napj�ban egy �v alatt 43 sz�zal�kkal 77,091 milli�rd forintra n�tt. A kamat- �s ad�fizet�s, t�ket�rleszt�s �s amortiz�ci� el�tti nyeres�g (EBITDA) 27 sz�zal�kkal 6,085 milli�rd forintra esett vissza, m�g az �zemi szint� nyeres�g 50 sz�zal�kkal 3,071 milli�rd forintra cs�kkent.

A tisza�jv�rosi vegyipari c�g p�nz�gyi vesztes�ge �ves �sszehasonl�t�sban 810 milli� forintr�l 4,283 milli�rd forintra n�tt, d�nt�en a deviz�ban felvett hiteleken elsz�molt nem realiz�lt �rfolyamvesztes�g miatt.

A TVK �rbev�tel�nek fele exportb�l sz�rmazott, ez az ar�ny 2 sz�zal�kponttal magasabb, mint a m�lt �v els� negyed�ben volt. A kivitel 18 sz�zal�ka N�metorsz�gba, 16 sz�zal�ka Olaszorsz�gba, 12 sz�zal�ka Lengyelorsz�gba ir�nyult.

Az �rbev�tel n�veked�s�hez 3,816 milli�rd forinttal j�rult hozz� az �remel�s �s�2,987 milli�rd forinttal az �rfolyamv�ltoz�s. A k�lts�gek k�z�tt legnagyobb t�telt jelent� anyagk�lts�gek 43 sz�zal�kkal n�ttek.A vegyipari benzin �ra 26,3 sz�zal�kkal, a g�zolaj �ra 25,8 sz�zal�kkal n�tt egy �v alatt, �s 6,1, illetve 2,8 sz�zal�kkal volt magasabb az el�z� negyed�vin�l.

A csoport m�rlegf��sszege konszolid�ltan 228,51 milli�rd forint volt az id�szak v�g�n, 9,4 sz�zal�kkal t�bb az egy �vvel kor�bbin�l. A hossz�lej�rat� hitelek egy �v alatt 24 sz�zal�kkal 70,786 milli�rd forintra n�ttek, a r�vidlej�rat�ak pedig 3,61 milli�rd forintr�l 795 milli� forintra cs�kkentek.

A 24,492 milli�rd forint jegyzett t�k�j� TVK saj�t t�k�je m�rcius 31-�n 116,459 milli�rd forint volt. A Mol k�zvetlen�l a TVK r�szv�nyek 44,65 sz�zal�k�t birtokolja �s tov�bbi 8,1 sz�zal�ka van a vegyipari c�gcsoportban a Szlovnafton kereszt�l.

A TVK r�szv�nyeire cs�t�rt�k�n nem k�t�ttek �zletet, szerd�n a�pap�r 5180 forinton z�rt. Az elm�lt �vben az �rfolyam 4800 �s 5940 forint k�z�tt mozgott.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK