Az �zsiai orsz�gok gyors fejl�d�s�b�l �s nyersanyagok dr�gul�s�b�l k�n�l r�szesed�st a befektet�k sz�m�ra a Budapest Alapkezel� leg�jabb alapja. A Budapest Vil�gv�logatott Alap jegyei h�tf� �ta jegyezhet�k.

A h�rom�ves futamidej� alap 11 t�kepiaci eszk�z, k�zt�k a rendk�v�l gyors �temben fejl�d� �zsiai (K�na, Jap�n, Tajvan, Korea) r�szv�nypiacok, a nyersanyagpiacok (cink, nikkel, r�z, alum�nium) valamint a fejlett eur�pai piaci szektorok (bank-, t�vk�zl�si, �s energiaszektor) hozam�b�l k�n�l r�szesed�st a befektet�knek.

Az alap 10 ezer forint n�v�rt�k� befektet�si jegyei 2006. m�jus 15. �s j�nius 9. k�z�tt jegyezhet�k a Budapest Bank �s Citibank teljes fi�kh�l�zat�ban. Az alapban elhelyezett t�ke visszafizet�s�t az alap befektet�si politik�ja szavatolja.

A Budapest Alapkezel� a portf�li�ban szerepl� t�kepiaci szegmensekb�l 3 elt�r� profil� (r�szv�ny-s�lyos, nyersanyag-s�lyos, szektor-s�lyos) befektet�si kosarat �ll�tott �ssze, melyekben az egyes csoportok elt�r� s�llyal szerepelnek, s a befektet�k a futamid� v�g�n a legjobb teljes�tm�nyt ny�jt� kos�r hozam�b�l r�szesednek.

A Budapest Alapkezel� a Vil�gv�logatott Alapon k�v�l �sszesen 18 alapot, k�zt�k h�rom garant�lt alapot kezel.. Az alapkezel� �ltal kezelt vagyon 2005 �v v�g�re el�rte a 300 milli�rd forintot, ami az utols� �vben 32 sz�zal�kos n�veked�st jelent.