Megindult a k�zdelem az Euronext�rt

2006.05.23. 7:43

Megtette egyes�l�sre vonatkoz� hivatalos aj�nlat�t a New York Stock Exchange (NYSE) a nyugat-eur�pai t�zsdesz�vets�gnek, az Euronextnek. Az amerikai aj�nlatra�azonban r��g�rt a�frankfurti �rt�kt�zsd�t �zemeltet� Deutsche B�rse AG.

A frankfurti �rt�kt�zsd�t �zemeltet� Deutsche B�rse AG r��g�rt a New York-i (NYSE) �rt�kt�zsde aj�nlat�ra a Euronext�rt indult k�zdelemben. A Deutsche B�rse leg�jabb aj�nlata r�szv�nyenk�nt 76 eur�t �r, oly m�don, hogy a Deutsche B�rse-Euronext egyes�l�s 43 sz�zal�ka, plusz r�szv�nyenk�nt 7,72 eur� jutna a Euronext r�szv�nyeseinek.

A NYSE javaslata szerint egy-egy Euronext-t�rzsr�szv�ny 0,98 NYSE Euronext-r�szv�nyre �s 21,32 eur�ra cser�lhet�,�m�g a NYSE�r�szv�nyeit egy-egy ar�nyban cser�lik be az egyes�lt c�g pap�rjaira.

A Deutsche B�rse kor�bbi aj�nlata elmaradt a NYSE r�szv�nyenk�nt 69,40 eur�t �r� �raj�nlat�t�l, amely �sszesen k�r�lbel�l 10,2 milli�rd doll�rra �rt�kelte az Euronextet. A Euronext p�nz�gyi igazgat�ja, Serge Harry azonban��gy nyilatkozott, hogy a Deutsche B�rse �j aj�nlata f�lvezet� adatokra alapul, �s val�j�ban nem k�l�nb�zik az el�z� aj�nlatt�l, amelyet a Euronext igazgat�tan�csa m�r megvizsg�lt.

A vil�g els� transzatlanti �s sok term�kb�l legnagyobb t�zsd�je j�hetne l�tre az eur�pai Euronext �s a New York-i �rt�kt�zsde (NYSE) egyes�l�s�vel. A NYSE h�tf�n nyilv�noss�gra hozta v�teli aj�nlat�t a Euronextre: az egyes�tett, NYSE Euronextnek nevezend� t�zsde�zemeltet� piaci �rt�ke k�r�lbel�l 21 milli�rd doll�r lehet.

A tranzakci� azt is jelenti, hogy a glob�lis t�zsdekonszolid�ci� k�vetkez� �llom�sak�nt a NYSE legf�bb riv�lisa, a Nasdaq el�tt megny�lik az �t a Londoni �rt�kt�zsde (LSE) kih�v� n�lk�li, hivatalos felv�s�rl�si k�s�rlet�re. A NYSE Euronext m�g�tt az LSE a vil�g m�sodik sz�m� �rt�kpap�rpiaca lenne. A Nasdaq m�ris az LSE legnagyobb egyedi r�szv�nyese; t�zsdei v�s�rl�sokkal 25,1 sz�zal�kot szerzett eddig a londoni r�szv�nypiacb�l.

A Euronextre a m�lt h�t v�g�n el�sz�r a Deutsche B�rse tett hivatalos aj�nlatot, �m annak felt�telei a Euronext vezet�se sz�m�ra elfogadhatatlanok voltak. Elemz�k szerint az �jabb aj�nlat ut�n szoros szavaz�s v�rhat� a Euronext-r�szv�nyesek k�r�ben.

A Deutsche B�rse �s a Euronext kor�bban egyar�nt pr�b�lkozott a londoni t�zsde felv�s�rl�s�val is, eredm�nytelen�l.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK