Az orosz Investsberbankban szerezhet r�szesed�st a magyar OTP Bank. V�gs� d�nt�s j�niusban v�rhat�.

Legal�bb 25 sz�zal�kos r�szesed�sr�l van sz�, amelyre h�rom eur�pai bank �s a F�ggetlen �llamok K�z�ss�ge (F�K) egyik tag�llam�nak egy bankja p�ly�zik. A t�rgyal�sok az OTP Bankkal jutottak legmesszebb - mondt�k az MTI �rdekl�d�s�re az Investsberbankban, hozz�t�ve, hogy d�nt�s j�nius k�zep�n v�rhat�.

Az orosz Kommerszant c�m� lap szerint a Fekete-tengeri Novorosszijszk kereskedelmi kik�t�j�t r�szben birtokl� Investsberbank tulajdonosai arra hajlanak, hogy az OTP Bankot v�lassz�k a n�gy k�lf�ldi p�ly�z� k�z�l. Az orosz lap egy bennfentest�l �gy �rtes�lt, hogy az Investsberbank r�szv�nyesei m�g ezen a h�ten meghozhatj�k d�nt�s�ket az �gyletr�l.

Az Investsberbank saj�t t�k�je 2,74 milli�rd rubelt (mintegy sz�zmilli� doll�r) tesz ki, a m�rlegf��sszege 25,12 milli�rd rubel volt az �v v�g�n (mintegy 930 milli� doll�r), �s ezzel a 60-ik, illetve a 47-ik helyen �ll az orosz bankok k�z�tt.

Elad�k�nt az Alliancereserve befektet�si c�g �s n�h�ny mag�nszem�ly l�p fel, miut�n a bank a m�lt h�ten megv�ltoztatta tulajdonosi szerkezet�t az �gylet el�k�sz�letek�nt. Az Alliancereserve az Investsberbank �j r�szv�nyese lett, k�zel 5,7 sz�zal�kkal, egy mag�nszem�llyel, Natalja Krasznyikkal egy�tt, akinek majdnem 11,8 sz�zal�ka van, miut�n az Alekszandr Ponomarenko bankeln�k ellen�rizte Investenergo eladta nekik csaknem a teljes r�szesed�s�t, �rta a Kommerszant.

Az OTP Bank kor�bban k�z�lte, hogy 1,15 milli�rd eur�t sz�n egy orosz �s k�t ukr�n bank megv�s�rl�s�ra, �s az �zletek heteken bel�l l�trej�hetnek.