Erste: Dr�ga az OTP Bank �j szerzem�nye

2006.06.02. 13:22

Az Erste Bank elemz�i dr�g�nak tartj�k az OTP Bank leend� ukrajnai le�nybankj�t, az ukr�n piac kil�t�sait viszont nagyon �g�retesnek �t�lik.

Az OTP Bank cs�t�rt�k�n jelentette be, hogy 650 milli� eur��rt megv�s�rolja a Raiffeisen International Bank-Holding AG tulajdon�ban �ll� Raiffeisenbank Ukrain�t.

A banknak tavaly �v v�gi 1,2 milli�rd eur�s m�rlegf��sszege alapj�n 3,6 sz�zal�kos piaci r�szesed�se van, Ukrajna hetedik legnagyobb bankja, saj�t t�k�je 139 milli� eur�, ad�z�s el�tti eredm�nye 39,7 milli� eur� volt az el�z� �vben.

A Raiffeisen International az�rt adja el ukr�n le�nybankj�t, mert siker�lt megszereznie az Avalbankot, amelynek 3,2 mill�rd eur� eszk�z�llom�nya van. A bankelad�s seg�ts�g�vel pedig megsp�rolhat� az �sszevon�s k�lts�ge. A JSCB-�rt kassz�rozhat� �sszeg cs�kkentheti az Aval felv�s�rl�si k�lts�g�t. A 93,5 sz�zal�kos r�szv�nypakett v�tel�ra ugyanis 1,028 milli�rd doll�r volt

Az Erste Bank elemz�i szerint ez az �r 4,7-szeres k�nyv szerinti �rt�knek felel meg, �s �sszhangban van a r�gi�ban tapasztaltakkal, az �r azonban m�gis magasnak tekinthet�, mert nincs benne a bank neve, �s az ukr�n p�nzint�zet kev�sb� vonz� �zleti �gyfelekkel foglalkozik.

Az Erste elemz� m�gis azt gondolj�k, hogy a h�r pozit�v az OTP Bank r�szv�nyesei sz�m�ra, mert az ukr�n piac n�veked�si �teme gyors fejl�d�st biztos�that az OTP Bank ottani le�nyv�llalat�nak.

R�ad�sul ez lesz az OTP Bank els� nagy felv�s�rl�sa a 2003-ben t�rt�nt bolg�r DSK megszerz�se �ta. Szerint�k a magyar banknak sz�ks�ge van a terjeszked�sre, mert j�l t�k�s�tett, elegend� tartal�kai vannak.

Az OTP m�r kor�bban is megpr�b�lt bet�rni az ukr�n piacra, de el�sz�r az Ukrsotsbankt�l esett el az olasz Banka Intes�val szemben, m�sodj�ra az Ukrsibbankt�l. Itt a francia BNP Paribas nyert.

Az OTP Bank vezet�i t�bb felv�s�rl�si lehet�s�gr�l is besz�ltek az elm�lt id�szakban. Az orosz Ivestsberbank, a szerb Kulska bank mind szerepel a c�g c�lpontjai k�z�tt sajt��rtes�l�sek szerint.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK