Eur�p�ban terjeszkedik a New York-i t�zsde

2006.06.02. 12:41

Felv�s�rolja a New York-i t�zsde a p�rizsi Euronext t�zsdecsoportot. A c�get 10 milli�rd doll�r�rt vett�k meg az amerikaiak. A l�trej�tt NYSE-Euronext h�rom sz�khellyel: New York, P�rizs �s Amszerdam m�k�dik majd.

P�ntekre virrad�an meg�llapodott a New York-i t�zsde v�llalata, a NYSE csoport �s a nyugat-eur�pai Euronext t�zsdev�llalkoz�s, hogy el�bbi felv�s�rolja, 10 milli�rd doll�ros �sszeg�rt. Ezzel l�trej�het a NYSE Euronext h�rom sz�khellyel, melyek New York, P�rizs �s Amszterdam �s az �j nagy t�zsde�zemeltet� v�llalkoz�s vez�rigazgat�ja John Thain, a NYSE els� sz�m� embere lesz.

Az Euronext r�szv�nyesei egy r�szv�ny�ket 0,98 NYSE Euronext r�szv�nyre v�lthatj�k �s 21,32 eur� k�szp�nzre. Az �j t�zsdev�llalkoz�s kapitaliz�ci�ja k�r�lbel�l 20 milli�rd doll�r.

Az Euronext�rt foly� k�zdelem ezzel a kor�bban versenyben l�v� Deutsche B�rse n�met vezet� t�zsdet�rsas�g sz�m�ra l�tsz�lag v�get �rt: a n�met v�llalkoz�s p�nteken k�z�lte, hogy egyel�re nincs m�s elk�pzel�se az Euronexttel kapcsolatban.

KAPCSOLÓDÓ CIKK