A befektet�si alapok az el�z� h�napok t�kebe�raml�sa ut�n m�jusban �sszess�g�ben 22 milli�rd forint t�kekivon�st szenvedtek el, a hozamok pedig 15,6 milli�rd forinttal cs�kkentett�k a vagyont - k�z�lte a Befektet�si Alapkezel�k �s Vagyonkezel�k Magyarorsz�gi Sz�vets�ge (Bamosz).

A Bamosz tagok �ltal kezelt befektet�si alapok �sszvagyona m�jus v�g�n 2081 milli�rd forintot tett ki, ami 1,8 sz�zal�kkal elmarad az �prilis v�gi 2119 milli�rd forintt�l.

A befektet�k els�sorban a k�nnyen likvid�lhat� p�nzpiaci �s k�tv�nyalapokb�l vontak ki vagyont m�jusban, m�g a r�szv�nyalapok vagyona a negat�v hozamok k�vetkezt�ben cs�kkent. Az ingatlan- �s a garant�lt alapok vagyona m�jusban is n�vekedett.

A p�nzpiaci alapokb�l a befektet�k m�jusban 25 milli�rd forint t�k�t vontak ki, mik�zben a hozamok 2,9 milli�rd forinttal n�velt�k a vagyont. A p�nzpiaci alapok vagyona egy h�nap alatt �sszess�g�ben 3,2 sz�zal�kkal cs�kkent - a kor�bbi h�napok n�veked�se ut�n - m�jus v�g�n 672 milli�rd forintot tett ki.

A k�tv�nyalapok vagyon�nak cs�kken�se tavaly okt�ber �ta tart. M�jusban a t�kekivon�s k�vetkezt�ben t�bb mint 28 milli�rd forinttal cs�kkent a vagyonuk, m�g a hozamok 2,3 milli�rd forinttal n�velt�k a vagyont. A k�tv�nyalapok �sszvagyona m�jus v�g�n 444 milli�rd forint volt, ami �prilishoz k�pest 5,6 sz�zal�kos cs�kken�s.

A r�szv�nyalapokba m�jusban 10,5 milli�rd forintnyi �j befektet�s �ramlott, ez azonban nem tudta ellens�lyozni a t�zsde m�jusi zuhan�sa k�vetkezt�ben elszenvedett 16 milli�rd forintos hozamvesztes�get. Az �j befektet�sek a hazai r�szv�nyalapok vagyon�t n�velt�k, m�g a glob�lis �s amerikai alapokb�l t�k�t vontak ki a befektet�k. A r�szv�nyalapokban m�jus v�g�n 214 milli�rd forintnyi vagyon volt, 2,5 sz�zal�kkal kevesebb, mint �prilis v�g�n.

A vegyes alapok vagyona 1,3 sz�zal�kos n�veked�ssel 105 milli�rd forintot �rt el m�jus v�g�re. Ezek az alapok m�jusban 4,3 milli�rd forintnyi friss t�k�t vonzottak, a hozamok viszont k�zel 3 milli�rd forinttal cs�kkentett�k a vagyont.

M�jusban folytat�dott az ingatlanalapok n�veked�se, vagyonuk a h�nap v�g�n 415 milli�rd forintot �rt el, ami az �sszvagyonon bel�l m�r 20 sz�zal�kos ar�nyt k�pvisel. A m�jusi 1,4 sz�zal�kos b�v�l�sb�l a friss t�ke 3 milli�rd forintot, a hozam 2,7 milli�rd forintot tett ki.

Folytat�dott a garant�lt alapok t�rnyer�se is, m�jusban hat �j garant�lt alap indult, egynek a futamideje pedig lej�rt. A h�nap v�g�n a 48 garant�lt alap vagyona 156 milli�rd forintot tett ki, ami az �sszvagyon 7,5 sz�zal�ka. A garant�lt alapok 5,7 sz�zal�kos havi n�veked�se a 10 milli�rd forintnyi �j befektet�snek k�sz�nhet�, m�g a piaci teljes�tm�ny 1,5 milli�rd forinttal cs�kkentette a vagyont.