Az elm�lt 2,5 �vben 12 k�rny�k�r�l 6 sz�zal�k al� cs�kkentek a bankok bet�ti kamatai. Az ut�bbi napok t�kepiaci esem�nyei nyom�n azonban v�rhat�an �jra emelkedni kezd a bankbet�tek hozama. Az [origo] �sszegy�jt�tte, mekkora kamatot�fizetnek��a mag�nszem�lyek bet�tei ut�n a jelent�sebb p�nzint�zetek.

A kamatszint 2004 elej�n kezd�d�tt �s tavaly �szig tart� cs�kken�se idej�n azok j�rtak j�l, akik hosszabb futamidej� bet�tekbe fektett�k p�nz�ket. �k a kor�bban kialakult magas hozamhoz juthattak a kamatszint cs�kken�se ut�n is. Az ut�bbi napok t�kepiaci folyamatai nyom�n azonban az �llampap�rok �s k�tv�nyek hozam�nak emelked�s�t k�vet�en n�veked�snek indulhatnak a bet�ti kamatok is.

Ez�rt a takar�koskod�knak c�lszer� lesz �tgondolni befektet�si strat�gi�jukat. Ennek megfelel�en r�videbb futamidej� bet�tekbe �rdemes elhelyezni a megtakar�t�sokat, hogy a kamatszint n�veked�se ut�n egy hosszabb id�re sz�l� lek�t�s ne legyen akad�lya a magasabb kamatok kihaszn�l�s�nak.

Az ut�bbi �s az el�tt�nk �ll� h�napokban ugyanis az amerikai �llamk�tv�nyek hozam�nak emelked�se �s a magyar �llamh�ztart�s magas �s bizonytalan nagys�g� hi�nya miatt a t�ke a magyar �llampap�rpiacr�l a fejlettebb �s biztons�gosabb orsz�gok �rt�kpap�rpiacaira t�vozik, ami olcs�bb� teszi a magyar k�tv�nyeket �s n�veli a magyarorsz�gi kamatszintet.

A k�lts�gvet�si megszor�t�sok, a forint gyeng�l�se �s a kamatok emelked�se ugyan v�rhat�an m�rs�kli a hitelek ir�nti ig�nyeket. Ez�rt a bankok nem tudj�k olyan temp�ban n�velni hitelez�si �s bet�tgy�jt�si aktivit�sukat, mint az ut�bbi �vekben. A hitelekhez sz�ks�ges forr�sokhoz azonban m�g �gy is csak a jelenlegin�l magasabb kamatok mellett juthatnak majd hozz�. Ez�rt a bankok el�bb ut�bb kamataik n�vel�s�re k�nyszer�lnek �s ism�t megszaporodhatnak a bet�tgy�jt� akci�k.

Az [origo] �ltal �sszegy�jt�tt adatok szerint 1 milli� forint nagys�g� �sszegre jelenleg k�t h�napos lek�t�s eset�n lehet a legmagasabb kamatokat kapni. Az MKB Bank egy akci� keret�ben �vi 7,2 sz�zal�kos kamatot fizet, de a HBW Express Takar�ksz�vetkezet �gyfelei is 6 sz�zal�kos hozamhoz juthatnak �ves szinten.

H�rom h�napos futamid�re a HBW Expressz �s a Raiffeisen Bank fizeti a legmagasabb, �vi 6 sz�zal�kos, hat h�napra pedig az ��B Bank adja a legnagyobb, �vi 6,25 sz�zal�kos hozamot. �ves lek�t�s eset�n pedig a HVB Bank �vi 6 sz�zal�kos kamat�val j�rhatunk a legjobban.

N�mileg alacsonyabb kamathoz juthatunk, ha - a kamatn�veked�sre spekul�lva - csak egy h�napra k�tj�k le p�nz�nket. Ekkor a KDB Bank �ves bet�tje fizeti a legnagyobb, �vi 5,5 sz�zal�kos kamatot, de 5,10 sz�zal�k vagy af�l�tti hozam �rhet� el az Erste Bank,�a HVB Bank �s az MKB Bank bet�tjeivel is.