Kiszorulhat a Mol a cseh piacr�l

2006.07.20. 8:06

A Mol egy �v alatt negyed�vel cs�kkentette t�lt��llom�sainak sz�m�t Csehorsz�gban, mik�zben az OMW �s a PKN Orlen akt�v terjeszked�si politik�t folytat ugyanitt - �rja a Vil�ggazdas�g.

A Mol k�t legnagyobb t�rs�gbeli versenyt�rsa, az OMV �s a PKN Orlen t�bb milli�rd koron�t (t�bb t�z milli�rd forintot) k�lt�tt helyi �zemanyag-kiskereskedelmi h�l�zat�nak b�v�t�s�re �s tov�bbra is er�s�teni k�v�nj�k poz�ci�jukat az orsz�gban. A Mol ek�zben 34-re cs�kkentette egy �v alatt helyi t�lt��llom�sainak sz�m�t, �s most dolgozz�k ki a v�llalat �j csehorsz�gi strat�gi�j�t. F�l Krisztina, a Slovnaft kommunik�ci�s igazgat� elmondta, hogy minden orsz�gban van egy egys�gsz�m, amely alatt nem �rdemes fenntartani a t�lt��llom�s-h�l�zatot.

A Mol csehorsz�gi k�tjainak a sz�ma jelenleg ezt nem �ri el, ez�rt van sz�ks�g az �j strat�gia kidolgoz�s�ra �s ez�rt sz�ntettek meg 11 kutat. Ha a t�rsas�g szakemberei nem tal�lnak hat�kony b�v�t�si lehet�s�get, nem kiz�rt, hogy a magyar c�g kivonul a cseh piacr�l.

Strat�giai fontoss�g�nak tartja Csehorsz�got a legnagyobb benzink�th�l�zattal rendelkez� PKN Orlen. Az olajipari c�g az Unipetrol megv�s�rl�s�val jutott hozz� a t�bb mint 300 t�lt��llom�sb�l �ll� l�nchoz 2004 �sz�n. Idei beruh�z�sainak c�lja els�sorban a moderniz�ci� lesz. A c�g �gy d�nt�tt, hogy a Benzina-t�lt��llom�sokra is kiterjeszti k�tm�rk�s rendszer�t, �gy m�s m�rk�juk lesz a pr�mium kateg�ri�ba tartoz� kutaknak, mint a norm�l min�s�g� egys�geknek. A v�llalat a k�vetkez� �vekben, mintegy 640 milli� koron�t (6,25 milli�rd forintot) sz�n a moderniz�ci�ra.

Fontosnak tartja a cseh piacot az OMV is - k�z�lte Gerhard Rois, a t�rsas�g vez�rigazgat�ja. Az osztr�k v�llalat m�r 1991 �ta akt�v szerepl�je a helyi piacnak, �s az elm�lt �vekben agressz�van terjeszkedett az orsz�gban. Tavaly �v v�g�n 217 egys�gesre n�velte saj�t csehorsz�gi l�nc�t. Az �gylet �rt�k�t nem �rult�k el, de szak�rt�k szerint ak�r 4 milli�rd koron�t (39,04 milli�rd forintot) is fizethetett az OMV a kutak�rt, s tov�bbi 120 milli�t k�lt�ttek a t�lt��llom�sok napokban befejez�d�tt �tnevez�s�re.