A vonatkoz� t�rv�ny m�dos�t�sa ny�jtotta lehet�s�ggel �lve, cs�kkentette hitelkamatait a Fundamenta-Lak�skassza. Ez�ltal az �j szerz�d�k sz�m�ra a teljeshiteld�j-mutat� (THM) 5,1 sz�zal�kra m�rs�kl�d�tt.

Az �j konstrukci�kn�l j�lius elsej�t�l 6 sz�zal�kr�l 2,9 sz�zal�kra cs�kkentette hitelei kamat�t a Fundamenta-Lak�skassza lak�s-takar�kp�nzt�r, mik�zben a bet�ti kamatai 3-r�l 1 sz�zal�kra estek - sz�molt be Gergely K�roly eln�k-vez�rigazgat�.

A lak�s-takar�kp�nzt�ri t�rv�ny janu�rt�l hat�lyos m�dos�t�sa lehet�v� tette, hogy t�bb �j konstrukci�val jelenjen meg a piacon a Fundamenta-Lak�skassza. Gergely K�roly h�rom pontba foglalta �ssze a konstrukci�k �jdons�gait. A bet�ti kamatot 3 sz�zal�kr�l 1 sz�zal�kra, m�g a hitelkamatot 6-r�l 2,9 sz�zal�kra ejtett�k. �gy a THM 5,1 sz�zal�k lett, ami m�r versenyk�pes a devizahitelekkel, r�ad�sul a kamat fix a teljes futamid� alatt.

A m�sodik v�ltoz�s, hogy a bet�t �s a hitel 50-50 sz�zal�kos ar�nya 40-60 sz�zal�kra v�ltozott. �gy p�ld�ul havi 20 ezer forintos megtakar�t�s eset�n, 4 �v 8 h�nap futamid�vel 3,57 milli� lesz a szerz�d�ses �sszeg, szemben a kor�bbi 3,03 milli�val. (A szerz�d�ses �sszeg a bet�t �s a hitel �sszege, a lak�s-takar�kp�nzt�rn�l erre sz�l a szerz�d�s.) Harmadik v�ltoz�sk�nt az �gyfelekre n�zve el�ny�sen m�dosul a t�rleszt�r�szlet �s a hitel futamideje is.

Az els� f�l�v v�g�n a p�nzt�r szerz�d�ses �sszege, az egy �vvel kor�bbi 500 milli�rd forintr�l 634 milli�rdra emelkedett - mondta a t�j�koztat�n Morafcsik L�szl� �rt�kes�t�si igazgat�. A bet�t�llom�ny 75,3 milli�rdr�l 85,2 milli�rdra emelkedett. Az els� f�l�vben 57 ezer �j bet�tsz�ml�t nyitottak az �gyfelek a Fundamenta-Lak�skassz�n�l.

A piacon jelenleg mind�ssze k�t lak�s-takar�kp�nzt�r tev�kenykedik. A bet�t�llom�ny gyakorlatilag fele-fele ar�nyban oszlik meg a Fundamenta �s az OTP lak�s-takar�kp�nzt�ra k�z�tt, a hitel�llom�ny viszont az el�bbin�l magasabb.