Tov�bbra is 10 sz�zal�k feletti bev�teln�veked�st v�r id�n doll�rban sz�molva a Richter Gedeon Nyrt. A Szovjetuni� ut�d�llamaiban 15-20 sz�zal�kos b�v�l�sre sz�m�t a t�rsas�g - mondta Bogsch Erik vez�rigazgat� cs�t�rt�k�n Budapesten a gyorsjelent�s k�zz�t�tel�t k�vet� sajt�t�j�koztat�n. Tavaly a magyar gy�gyszerc�g 705 milli� doll�r �rbev�telt �rt el.

A vez�rigazgat� hangs�lyozta, hogy az els� f�l�vi kiugr�an magas p�nz�gyi nyeres�gben d�nt� h�nyad volt a nem realiz�lt �rfolyamnyeres�g, ami miatt a m�sodik f�l�vet eg�szen biztosan enn�l alacsonyabb p�nz�gyi profittal z�rja a t�rsas�g.

A vez�rigazgat� hozz�f�zte: az els� f�l�vben elk�nyvelt 5,922 milli�rd forint nem realiz�lt �rfolyamnyeres�g, ami t�bb mint 68 sz�zal�ka volt a p�nz�gyi profitnak, a szerdai k�z�p�rfolyamon sz�molva m�r mintegy 2,5 milli�rd forinttal kevesebb lenne.

Bogsch Erik elmondta, hogy a belf�ldi piacon forintban is �rbev�tel-cs�kken�sre sz�m�t a t�rsas�g, m�g az Eur�pai Uni� �tlag�ban eur�ban sz�molva 10 sz�zal�kos b�v�l�st rem�l. Az Egyes�lt �llamokban a magas b�zis miatt az �rbev�tel stagn�l�sa v�rhat�. Az orosz, illetve a F�K eg�sz�nek piac�n a magas b�zis miatt lesz a kor�bbin�l m�rs�keltebb, 15-20 sz�zal�k k�z�tt a bev�tel n�veked�se - tette hozz� Bogsch Erik.

A vez�rigazgat� jelezte azt is, hogy a lengyel korm�ny �ltal, a lengyel fizet�eszk�z gyeng�l�se miatt az import gy�gyszer-k�sz�tm�nyekre j�lius elsej�n bevezetett 10-15 sz�zal�kos �rcs�kkent�s �ves szinten egymilli� eur� bev�telkies�st �s ugyanannyi profitcs�kken�st jelent a Richter sz�m�ra.

A vez�rigazgat� elmondta azt is, hogy a Bayer c�ggel megsz�ntetett k�z�s hazai disztrib�ci� 3 milli�rd forinttal cs�kkenti a Richter �ves �rbev�tel�t, de a profitra nincs hat�ssal.

A gy�gyszergy�rt� az �v els� fel�ben �rbev�tel-ar�nyosan 9,7 sz�zal�kot k�lt�tt kutat�s-fejleszt�sre �s �ves szinten hasonl� ar�nyt tervez. Beruh�z�sra az els� hat h�napban 6,4 milli�rd forintot ford�tott a gy�gyszergy�rt�, �s eg�sz �vre a m�lt �vi 25 milli�rd forint k�r�li beruh�z�si �rt�k v�rhat�.