�j, �zsi�ra spekul�l� alapot ind�t az MKB

2006.07.27. 17:24

�j t�kegarant�lt befektet�si alapot ind�t MKB Pagoda n�ven az MKB Alapkezel�, amely �zsia (K�na, Hongkong �s Jap�n) dinamikusan fejl�d� r�szv�nypiacainak teljes�tm�ny�b�l k�n�l r�szesed�st, �gy a hagyom�nyos banki bet�tekn�l magasabb hozam �rhet� el.

Az MKB Alapkezel� v�llalja a befektetett t�ke teljes visszafizet�s�t a futamid� v�g�n. A t�rsas�g tov�bbi el�nyk�nt megeml�ti: a jegyz�si id�szak augusztus 3-t�l 24-ig tart, ami azt is jelenti, hogy a Pagoda alapot v�laszt� befektet�k a futamid� v�g�n mentes�lnek a mag�nszem�lyek megtakar�t�sait terhel� 20 sz�zal�kos kamatad� megfizet�se al�l. (A szeptember 1. el�tt v�s�rolt befektet�si jegyek �rfolyamnyeres�g�t visszav�lt�skor nem terheli kamatad�).

Az alap portf�li�j�t az alapkezel� szakemberei �gy �ll�tott�k �ssze, hogy az a v�rhat� hozam szempontj�b�l �g�retes legyen. A portf�li�n bel�l a k�nai r�szv�nypiac FTSE/Xinhua China 25 indexe 50, a Toki�i R�szv�nyt�zsde Nikkei 225 indexe �s a hongkongi r�szv�nypiac Hang Seng indexe 25-25 sz�zal�kot k�pvisel. A t�rsas�g a kil�t�sokat mindh�rom r�szv�nypiac eset�ben kedvez�nek �t�li.

B�r a m�ltb�li hozamok nem jelentenek garanci�t a j�v�re n�zve, az alapkezel� szerint besz�des adat, hogy ha egy befektet� 3 �vvel ezel�tt a Pagod�hoz hasonl� befektet�si politik�j� alapb�l v�s�rolt volna befektet�si jegyet, akkor most, a futamid� v�g�n �vi 12,34 sz�zal�kos hozammal lenne gazdagabb.

Az �j alapot azoknak a befektet�knek aj�nlja az alapkezel�, akik �vatosak, fontos sz�mukra a befektetett t�ke v�delme, ugyanakkor v�llalhat� kock�zat mellett szeretn�nek magasabb - a r�szv�nypiacok n�veked�se �ltal biztos�tott - hozamot el�rni.

Az alap futamideje h�rom �v, a minim�lisan befektethet� �sszeg sz�zezer forint. A befektet�si jegyeket a jegyz�si id�szakban 5,25 sz�zal�kos kamattal diszkont�lt �rfolyamon lehet jegyezni.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK