Lassult az alapok vagyon�nak gyarapod�sa

2006.07.28. 15:48

A Befektet�si Alapkezel�k �s Vagyonkezel�k Magyarorsz�gi Sz�vets�g�nek (BAMOSZ) tagjai �ltal kezelt alapok vagyona id�n a m�sodik negyed�v v�g�n 2084 milli�rd forint volt, a negyed�v sor�n mind�ssze 0,6 sz�zal�kkal, f�l �v alatt azonban 11 sz�zal�kkal n�tt.

A negyed�v sor�n az egy�b, nem besorolt �s a garant�lt alapok n�ttek a leggyorsabban, 49, illetve 47,5 sz�zal�kkal, a p�nzpiaci, a r�vid- �s hossz� k�tv�nyalapok azonban jelent�s t�kekivon�st szenvedtek el.

A BAMOSZ-tagok �ltal kezelt vagyon a negyed�v v�g�n 2437 milli�rd forint, alapokkal egy�tt 4520 milli�rd.

Az alapokon k�v�li kezelt vagyon 58,4 sz�zal�ka p�nzt�ri vagyon, 33,1 sz�zal�ka biztos�t�i, 8,5 sz�zal�ka egy�b tulajdonosok vagyona.

A vagyon 76 sz�zal�ka belf�ldi �llampap�rokban �s kincst�rjegyekben van, 6,7 illetve 9,4 sz�zal�ka hazai, illetve k�lf�ldi r�szv�nyekben. Az ingatlanok ar�nya 0,8 sz�zal�k.

A portf�li�kban 12 sz�zal�k a befektet�si jegyek ar�nya, k�tharmad�t teszik ki a BAMOSZ-alapok jegyei.

Id�n a m�sodik negyed�vben 16, a f�l�v sor�n 26 �j alap indult. Az alapok teljes�tm�nye a negyed�vben t�bb mint 7 milli�rd forintot, a f�l�v sor�n pedig 58 milli�rd forintot jelentett a befektet�knek.

�sszess�g�ben 2006. j�nius 30-�n a BAMOSZ tagjai 196 alapot kezeltek, ezek jelent�s r�sze nyilv�nos ny�lt v�g�, a speci�lis alapok d�nt�en z�rt v�g�ek, m�g a z�rtk�r� alapok sz�ma 8 volt. Az alapok f�l�v v�gi 2 ezer milli�rd forintot meghalad� vagyon�nak 69 sz�zal�ka a nyilv�nos ny�lt v�g� �rt�kpap�ralapokban, tov�bbi 20 sz�zal�ka a nyilv�nos ny�lt v�g� ingatlanalapokban volt. Ez jelent�sen �trendez�d�s a m�sf�l �vvel ezel�tti 84, illetve 9 sz�zal�khoz k�pest - jegyzi meg a BAMOSZ.

A nyilv�nos ny�lt v�g� �rt�kpap�r-befektet�si alapok m�g mindig a legmeghat�roz�bb form�i az alapoknak, a II. negyed�v elej�n 110 ilyen alapot kezeltek hazai alapkezel�k, a negyed�v sor�n pedig k�t �j alap indult. A 112 alap vagyona 2006. j�nius 30-�n 1429 milli�rd forint volt, ami 4,4 sz�zal�kkal alacsonyabb a megel�z� negyed�v v�gi �rt�kn�l, de 3,2 sz�zal�kkal magasabb a 2005. �v v�gi �rt�kn�l.

A negyed�ves 66 milli�rd forintos vagyoncs�kken�s 69 milli�rd forint t�kekivon�s ut�n alakult ki, a befektet�si alapok k�zel 3 milli�rdos hozam�val. A f�l�v sor�n az alapok 45 milli�rd forinttal b�v�ltek, ebb�l t�bb mint 10 milli�rd �j befektet�s, a b�v�l�s h�romnegyed r�szben azonban a hozamok hat�sa.

A z�rtk�r� ny�lt v�g� �rt�kpap�ralapok sz�ma a f�l�vben nem v�ltozott, �sszes�tett vagyonuk viszont - a nyilv�nos alapokhoz hasonl�an, de kisebb m�rt�kben - 1,3 sz�zal�kkal cs�kkent a negyed�v sor�n, m�g az �v eleje �ta vagyonuk 11,8 sz�zal�kkal n�tt. A 600 milli� forintos negyed�ves vagyoncs�kken�s ut�n a f�l�v v�g�n az 5 z�rtk�r� �rt�kpap�ralap �sszes�tett nett� eszk�z�rt�ke 46,8 milli�rd forint volt.

A m�sodik negyed�vben k�zel 1 milli�rd forint, m�g a f�l�vben �sszesen 3,5 milli�rd forint friss t�kebefektet�s �rkezett a z�rtk�r� �rt�kpap�ralapokba, els�sorban a r�szv�nyalapokba (a f�l�v sor�n a p�nzpiaci alapba 210 milli� forintos �j befektet�s �rkezett, a vegyes alapb�l pedig 45 milli� forintot vontak ki).

A m�sodik negyed�vben teh�t a vagyoncs�kken�st a befektet�si alapok negat�v hozama eredm�nyezte, m�g a f�l�v sor�n �sszesen k�zel 1,5 milli�rd forintos hozamot �rtek el a z�rtk�r� �rt�kpap�ralapok.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK