J�niusban cs�kkentek a lakoss�gi kamatok

2006.07.28. 10:03

Az elm�lt h�napban m�g tov�bb m�rs�kl�dtek a lakoss�got �rint� banki kamatok - der�l ki a Magyar Nemzeti Bank legfrissebb adataib�l. A jegybanki kamatemel�sek ut�n azonban v�rhat�an megfordul majd a t�bb mint k�t �ve tart� trend.

A jegybank p�nteken nyilv�noss�gra hozott adatai szerint j�niusban a fogyaszt�si hitelek �tlagkamatl�ba 117 b�zisponttal, 17,05 sz�zal�kra cs�kkent. Az el�z� �v j�nius�hoz k�pest a kamatszint 241 b�zisponttal m�rs�kl�d�tt.

Ugyanakkor 31 b�zisponttal, 9,23 sz�zal�kra m�rs�kl�d�tt a lak�sc�l� hitelek �tlagos kamatl�ba. Az ut�bbi egy �vben a lak�shitelek �talagkamata 69 b�zisponttal cs�kkent.

Az egy �vn�l r�videbb id�re lek�t�tt lakoss�gi bet�tek �tlagkamata j�niusban 4 b�zisponttal 5,22 sz�zal�kra cs�kkent. Tavaly m�jus �ta 81 b�zisponttal lett kevesebb az �ven bel�l lek�t�tt bet�tek �tlagkamata.

A bet�ti �s a hitelkamatok k�z�tti k�l�nbs�g az elm�lt h�napban a fogyaszt�si hitelek eset�ben 113 b�zisponttal 11,83 sz�zal�kra, a lak�shitelekn�l 27 b�zisponttal 4,01 sz�zal�kra cs�kkent. Az ut�bbi egy esztend�ben a kamatk�l�nbs�g a fogyaszt�si hitelek eset�ben 160 b�zisponttal cs�kkent, a lak�shitelek esetben viszont 12 b�zisponttal n�tt.

A jegybanki adatok szerint a j�niusban k�t�tt fogyaszt�si hitelszerz�d�sek �rt�ke 20,5 milli�rd forintot tett ki, amely 1,6 milli�rd forinttal kevesebb az el�z� havi �rt�kn�l. Tavaly j�niusban 20,8 milli�rd forint �rt�kben ny�jtottak fogyaszt�si hiteleket a p�nzint�zetek.

Az el�z� h�napban k�t�tt lak�sc�l� hitelszerz�d�sek �rt�ke 17,1 milli�rd forintot tett ki, amely 3,4 milli�rd forinttal magasabb az el�z� havi �rt�kn�l. Egy �vvel kor�bban 19,6 milli�rd forint �rt�k� lak�shitelt vettek fel a h�ztart�sok.

J�niusban 584,5 milli�rd forintot k�t�tt le a lakoss�g egy �vn�l r�videbb id�re a p�nzint�zetekn�l, ami 35,5 milli�rd forinttal kevesebb az el�z� havin�l. Tavaly j�niusban 562,0 milli�rd forintot helyeztek el ilyen id�t�vra az emberek.

Az ut�bbi h�napok t�kepiaci folyamatai �s a Magyar Nemzeti Bank Monet�ris Tan�cs�nak ut�bbi k�t h�napban hozott, a jegybanki alapkamatot, �sszesen 0,75 sz�zal�kkal emel� d�nt�se nyom�n azonban, az �llampap�rok �s k�tv�nyek hozam�nak emelked�s�t k�vet�en n�veked�snek indulhatnak a�lakoss�got �rint� bet�ti �s hitelkamatok is.

Előző
  • 1
  • 2
Következő

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK