V�lassza az [origo] klikk befektet�si alapokat!

2006.07.31. 11:42

Bizony�ra �n is �rtes�lt m�r arr�l, hogy az �j ad�jogszab�lyok �rtelm�ben 2006. szeptember 1-j�t�l a mag�nszem�lyeknek kamat- �s �rfolyamnyeres�g�k ut�n ad�t kell fizetni�k, amelynek m�rt�ke 20%.

Tov�bbi inform�ci�k az ad�v�ltoz�sr�l

Ad�terh�nek enyh�t�se c�lj�b�l lehet�s�ge ny�lik arra, hogy v�s�roljon az [origo] klikkbank befektet�si jegyeib�l m�g szeptember 1. el�tt �s �gy hossz� t�von mentes�l az ad�fizet�s al�l!

Ha [origo] klikk befektet�si alapot v�s�rol, egy szak�rt� befektet�s kezel�si szolg�ltat�st kap, amelynek seg�ts�g�vel befektet�seit nem kell id�r�l-id�re a piaci v�ltoz�sokhoz igazodva �trendeznie, �gy - 2006. augusztus 31-ig t�rt�n� megv�s�rl�suk eset�n - hossz� t�von meg�rizheti a kamatad� mentess�get.

Tov�bbi inform�ci�k az [origo] klikk alapokr�l

Ezen hirdet�s nem min�s�l befektet�si aj�nlatnak, aj�nlatt�teli felh�v�snak, befektet�si tan�csad�snak.� Jelen level�nkben foglaltak t�j�koztat� jelleg�ek �s nem min�s�lnek ad�tan�csad�snak. A jelen dokumentumban foglaltak alapj�n sem az ERSTE BANK BEFEKTET�SI RT.-vel, sem az ERSTE BANK ALAPKEZEL� ZRT.-vel, sem pedig a T-ONLINE MAGYARORSZ�G INTERNET SZOLG�LTAT� ZRT.-vel szemben ig�ny nem �rv�nyes�thet�, azok�rt e T�rsas�gok felel�ss�get nem v�llalnak.