Finis�hez �rkezett a CEC-�rt foly� versenyfut�s, �m az OTP aj�nlata a h�rek szerint meglehet�sen fukat. Ha nem j�n �ssze a CEC-v�tel, bizonyosan nem lesz r�szv�nykibocs�t�s, b�r az 1,2 milli�rd eur�s eddigi sz�mla kifizet�s�hez fel kell haszn�lni a saj�t r�szv�nyeket.

Kedd �ta folynak a t�rgyal�sok Bukarestben a rom�n korm�nyzat �s a CEC-re p�ly�z� k�t bank, az OTP �s a g�r�g Etnik� Trapeza k�z�tt a v�s�rl�si szerz�d�s felt�teleir�l. Rom�n lap�rtes�l�sek szerint �rnyalatnyival tal�n a g�r�g�k t�nnek es�lyesebbnek, mivel nagyobb a t�keerej�k �s - szemben a magyar aspir�nssal - az ut�bbi h�napokban nem v�s�rolt�k t�l magukat - �rja a Napi Gazdas�g.

A lap �rtes�l�sei szerint az OTP - b�r rendk�v�l komolyan veszi a rom�n bankszektort sz�m�ra �rdemben megnyit� lehet�s�get - ink�bb fukar, mint t�lzottan b�kez� v�gs� aj�nlatra k�sz�l. Ennek csak egyik oka, hogy val�ban t�lk�ltekeztek -a h�rom szerb, orosz �s ukr�n bank eddig 1,2 milli�rd eur�ba ker�lt �s m�g futnak egy �jabb ukr�n�rt-, a m�sik, hogy a CEC nem annyira vonz� falat, mint p�ld�ul a Raiffeisen Ukraine volt.

Megfigyel�k szerint az 1400 egys�gb�l �ll� CEC-h�l�zatb�l legfeljebb 8-900-at �rdemes megtartani, a t�meges bez�r�sok ugyanakkor komoly k�lts�gt�telt jelentenek. A bank informatikai rendszere is meg�rett az alapos fejleszt�sre. �rdemi eredm�ny-javul�sra a k�vetkez� k�t-h�rom �vben aligha lehet sz�molni a CEC-t�l, mik�zben p�ld�ul a 650 milli� eur�ba ker�lt, minden m�sn�l dr�g�bb ukr�n bank id�n lehet, hogy 55-60 milli� eur� profitot hoz.

Az ukr�n le�ny v�tel�r�t novemberben kell kifizetni a Raiffeisennek, �gy az OTP vez�rkara m�r t�rheti a fej�t a finansz�roz�s m�dozatain. A modern p�nz�gyi eszk�z�k sz�les sk�l�j�n v�logathatnak. A csaknem 20 milli� saj�t r�szv�ny elad�sa szinte biztosra vehet�, �m az is bizonyos, hogy nem �ntik a piacra a 120 milli�rd forint �rt�k� pakettet.

Ha nem siker�l megszerezni a CEC-et, abban az esetben az OTP feltehet�en nem folyamodik r�szv�nyh�gul�ssal j�r� t�kebevon�shoz, vagyis nem lesz r�szv�nykibocs�t�s.