Sorozatos t�kekivon�s a k�tv�nyalapokn�l

2006.08.04. 15:22

A�Befektet�si Alapkezel�k �s Vagyonkezel�k Magyarorsz�gi Sz�vets�g�nek (BAMOSZ) tagjai �ltal kezelt 200 befektet�si alap �sszvagyona 1,2 sz�zal�kkal n�tt j�liusban. T�bb mint 2 milli�rd forint �sszeg� t�k�t vontak ki, a hozamok ugyanakkor k�zel 28 milli�rd forinttal n�velt�k a vagyont.

A 200 befektet�si alap �ltal kezelt vagyon 2110 milli�rd forintra n�vekedett, mik�zben h�t �j alap indult �s kett� megsz�nt - der�l ki a BAMOSZ p�nteken k�zz�tett t�j�koztat�j�b�l.

A nyilv�nos ny�ltv�g� �rt�kpap�ralapok sz�ma ugyan kett�vel n�tt, m�gis a vagyon 0,2 sz�zal�kos cs�kken�s�vel kellett sz�molniuk az �sszvagyon 68 sz�zal�k�t kitev� �rt�kpap�ralapokn�l. J�liusban k�zel 23 milli�rd forintot vontak ki ezen alapokb�l, a hozamok pedig mintegy 20 milli�rd forinttal n�velt�k a vagyont. Az �t z�rtk�r� �rt�kpap�ralap, amely pedig az �sszvagyon mintegy 2,5 sz�zal�k�t teszi ki, 53 milli�rd forintra n�velte vagyon�t. A n�veked�s a r�szv�nyalapok 4 milli�rd forintos t�kevonz�s�nak �s az alapok 1,9 milli�rd forintos hozam�nak k�sz�nhet�.

Az ingatlanalapok sz�ma nem v�ltozott, a 20 alap vagyona a h�nap v�g�n el�rte a 432 milli�rd forintot. Az 1,9 sz�zal�kos havi b�v�l�sb�l 4,7 milli�rd forint az �j befektet�seknek, 3,2 milli�rd forint pedig az alapok teljes�tm�ny�nek k�sz�nhet�. A hazai ingatlanalapok alapjai e h�napban lassabban, 0,9 sz�zal�kkal n�ttek, vagyonuk viszont m�r meghaladja a 85 milli�rd forintot, amely eredm�nnyel az ingatlanalapok el�nye tov�bb n�tt a k�tv�nyalapokhoz k�pest.

Az 57 garant�lt alap 8 sz�zal�kos havi n�vekm�ny�b�l 11,5 milli�rd forint az �j befektet�seknek, m�g 2,5 milli�rd forint a piaci teljes�tm�nynek tudhat� be, ezen alapok �sszvagyona a h�nap v�g�n m�r meghaladta a 190 milli�rd forintot. Az �t sz�rmaztatott alapb�l pedig mintegy 100 milli� forint t�k�t vontak ki, vagyonuk m�gis 7,6 milli�rd forintra b�v�lt, ezen eredm�nyhez a hozamok 130 milli� forinttal j�rultak hozz�.

A be�ramlott friss t�k�nek k�sz�nhet�en a 29 nyilv�nos, ny�ltv�g� p�nzpiaci alap vagyona j�liusban 0,7 sz�zal�kkal gyarapodott �s a h�nap v�g�n 682 milli�rd forintot tett ki. A kateg�ri�n bel�l 51 sz�zal�k�t jelent� "klasszikus" p�nzpiaci alapokb�l azonban ism�t k�zel 22 milli�rd forintot vontak ki a befektet�k. Az eur��vezeti p�nzpiaci alapok forintban m�rt vagyona a forint fel�rt�kel�d�se miatt - n�veked�s�k ellen�re - 0,2 sz�zal�kkal ugyancsak cs�kkent. A likvidit�si alapok vagyona ezzel szemben 8 sz�zal�kkal n�tt, az �j befektet�sek 23,8 milli�rd forintot tettek ki.

J�liusban tov�bb cs�kkent a 29 k�tv�nyalap vagyona, �sszvagyonuk a h�nap v�g�n 9,4 sz�zal�kos zsugorod�s ut�n 363 milli�rd forint volt. A k�tv�nyalapok 76 sz�zal�k�t jelent� r�vid k�tv�nyalapok 12,9 sz�zal�kkal sz�k�ltek, melynek oka, hogy j�lius folyam�n minden alapt�pusb�l, �gy a hazai, doll�r- �s eur��vezeti �s glob�lis alapokb�l �sszesen 46 milli�rd forintnyi t�k�t vontak ki. A hossz� k�tv�nyalapok vagyona pedig 1,5 milli�rd forint �j befektet�s, �s 1,7 milli�rd forint hozam ut�n 3,9 sz�zal�kkal emelkedett, ezek eset�ben csup�n az eur��vezeti alapok szenvedtek kisebb m�rt�k� t�kekivon�st.

A r�szv�nyalapok sz�ma eggyel, vagyonuk 11,9 sz�zal�kkal n�tt, a h�nap v�g�n a 34 alap vagyona 255 milli�rd forintot tett ki. A friss t�k�nek k�sz�nhet�en a leggyorsabban a hazai tiszta r�szv�nyalapok n�ttek, mintegy 133 sz�zal�kkal, m�g az eur�pai, �szak-amerikai �s glob�lis alapokb�l t�k�t vontak ki. A r�szv�nyalapok vagyon�nak 84 sz�zal�k�t kitev� r�szv�nyt�ls�lyos alapok vagyona pedig 1,7 sz�zal�kos n�veked�st �rt el. A 15 vegyes alap vagyona 1,9 sz�zal�kos b�v�l�s ut�n j�lius v�g�n 103 milli�rd forintos �sszegre emelkedett.

J�liusban egy �j abszol�t hozam�, be nem sorolt alap indult, a 7 egy�b alap vagyona a h�nap v�g�re k�zel 23 milli�rd forintra b�v�lt. Az alapok k�zel 1 milli�rd forintnyi friss t�k�t vonzottak, m�g a teljes�tm�nyeknek 162 milli� forint k�sz�nhet�.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK