H�t �v ut�n t�vozik Horv�th Zsolt, a Budapesti �rt�kt�zsde (B�T)�vez�rigazgat�ja, akit ideiglensen Mohai Gy�rgy v�lt fel. Az �j vez�rigazgat� szem�ly�r�l a B�T igazgat�s�ga k�s�bb d�nt.

A vez�rigazgat�-v�lt�s miatt nincs rendk�v�li helyzet - mondta a Szalay-Berzeviczy Attila, a B�T eln�ke, hozz�t�ve, nagyon sajn�lj�k a v�ltoz�st. A helyzet nyugodt - tette hozz�.

"Tal�n az els� sajt�t�j�koztat�n izgultam ennyire, mint most" - mondta Horv�th Zsolt bevezet�k�nt. Az elm�lt h�t �vet �rt�kelve Horv�th Zsolt elmondta: meghat�roz� id�szak volt, hiszen ekkor v�lt r�szv�nyt�rsas�gg� a magyar t�zsde,��s teljesen �j keresked�si rendszert val�s�tottak meg ebben az id�szakban. Fantasztikus h�t �v volt ez, mondta a t�voz� vez�rigazgat�, aki a j�v�j�r�l egyel�re nem nyilatkozott. Elmond�sa szerint �j munkaad�ja ezt nem teszi lehet�v�, de augusztus v�g�n ezt is nyilv�noss�gra hozz�k. Annyit az�rt el�rult, hogy a v�lt�s m�g�tt csal�di okok is megh�zodnak, az �j munka ugyanis nemzetk�zi k�rnyezetben lesz, ami a gyermekei sz�m�ra is pluszt jelenthet.

Mohai Gy�rgy, az ideiglenesen megb�zott, �j vez�rigazgat� elmondta: a B�T vezet�s�ben tov�bbi v�ltoz�st nem terveznek, �s azon lesznek, hogy a piac �szre se vegye a cser�t. Horv�th Zsolt megnyugtat�sul hozz�tette, az �ves terveket nemhogy teljes�tik, hanem v�rhat�an meg is haladj�k azt.