Ad�mentes befektet�seket k�n�l az Erste

2006.08.07. 13:25

A kamatad� szeptemberi bevezet�se el�tt t�bb olyan befektet�si lehet�s�get k�n�l az Erste Bank, amelyek seg�ts�g�vel a takar�koskod�k hossz� t�von mentes�lnek az �j elvon�s megfizet�se al�l. A p�nzint�zet akci�s bet�teket, �j befektet�si alapokat �s kedvezm�nyes befektet�si hitelt k�n�l �gyfeleinek.

Az �j lehet�s�geket Cselovszki R�bert, az Erste Bank Befektet�si Zrt. eln�k-vez�rigazgat�ja �s R�ner G�za, a br�kerc�g befektet�si szak�rt�je mutatt�k be h�tf� d�lel�tti sajt�t�j�koztat�jukon.

Az Erste Bank br�kerc�ge h�rom �j portfoli� alapot k�n�l az �gyfeleknek: egy konzervat�v, egy kiegyens�lyozott �s egy dinamikus alapot. Mindh�rom �j befektet�si alap t�bb, k�l�nb�z� t�pus� befektet�si alapot tartalmaz, �gy �nmagukban is egy-egy optimaliz�lt befektet�si csomagot jelentenek.

A konzervat�v alap hazai p�nzpiaci, ingatlan �s k�tv�ny befektet�si alapokat, a kiegyens�lyozott hazai ingatlan, k�tv�ny �s r�szv�ny alapokat, m�g a dinamikus alap hazai k�tv�ny, r�szv�ny �s garant�lt alapokat, valamint nemzetk�zi k�tv�ny �s r�szv�ny alapokat tartalmaz. A befektet�si jegyek megv�s�rl�sa augusztus 31-ig d�jmentes.

A p�nzint�zet augusztusban kedvezm�nyes, viszonylag alacsony kamatoz�s� befektet�si hitelt is k�n�l a befektet�si jegyek megv�s�rl�s�hoz. �gy az �gyf�l akkor is r�szes�lhet az ad�mentess�gb�l, ha csak szeptember elseje ut�n lesz befektethet� p�nze.

A legfeljebb 6 h�napra felvehet� hitelhez 10-20 sz�zal�kos �ner� sz�ks�ges. A hitel kamata 2 sz�zal�kkal magasabb a mindenkori jegybanki alapkamatn�l, de legal�bb 8,75 sz�zal�k. A hitel f�l �ven bel�l b�rmikor visszafizethet� �s kamatot csak annyi id� ut�n kell fizetni, amennyi ideig az �gyf�l az p�nzt haszn�lja.

A hitel fedezete maga a befektet�si jegy is lehet. A hitel �sszege legal�bb 1 milli� forint, fels� hat�ra nincs, �m 20 milli� forint f�l�tti �sszeg eset�n egyedi elb�r�l�st alkalmaznak. A hitel kamata a jegybanki alapkamat plusz 2 sz�zal�k, de minimum 8,75 sz�zal�k.

A Erste Bank a sajt�t�j�koztat�n bemutatott �j lehet�s�gek mellett versenyk�pes kamatoz�s� bet�takci� beind�t�s�val seg�ti majd a takar�koskodni sz�nd�koz�kat.

A kamatad� szeptember 1-�t k�vet� id�szak�ra pedig azt tan�csolj�k az Erste Bank br�kerc�g�nek szak�rt�i, hogy befektet�seik felsz�mol�sakor, el�bb a kamatad� bevezet�se ut�n elhelyezett, az �j elvon�ssal m�r terhelt megtakar�t�saikat haszn�lj�k fel �s csak k�s�bb ny�ljanak a r�gebben elhelyezett, ad�mentes �sszegekhez.

Előző
  • 1
  • 2
Következő

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK