N�gy �j befektet�si alap a CIB Bankt�l

2006.08.07. 14:39

N�gy �j befektet�si alapot ind�t a CIB Bank a private banking �gyfelek sz�m�ra. A minim�lisan sz�ks�ges jegyz�si �sszeg 5 milli� forint, illetve 20 ezer eur�. A most jegyzett befektet�si jegyek m�g mentes�lnek a kamatad�-fizet�s k�telezetts�ge al�l.

Az augusztus 7. �s augusztus 18. k�z�tti jegyz�si id�szakban n�gy befektet�si jegyet k�n�l a CIB: a G�tika Private Banking Alapok Alapj�t, a Renesz�nszot, az Impresszi�t �s az Eur� Renesz�nszot.

A G�tika Alapokba els�sorban r�vid k�tv�nyek ker�lnek, ez�rt egy�ves id�szakra aj�nlj�k a befektet�knek, a Renesz�nsz (�s az Eur� Renesz�nsz) Alap hossz� k�tv�nyekb�l �s r�szv�nyekb�l tev�dik �ssze, m�g az Impresszi� Alap m�r a j�val kock�zatosabb hat�rid�s �s opci�s eszk�z�kb�l �ll - mondta� Cseh Gy�rgy, a� CIB Befektet�si Alapkezel� Zrt. vez�rigazgat�ja . A k�t ut�bbi alapn�l az aj�nlott futamid� k�t �v. A minim�lisan jegyezhet� �sszeget pedig 5 milli� forintban, illetve 20 ezer eur�ban �llap�tott�k meg.

A CIB Bank hivatalos t�j�koztat�sa szerint a jegyz�s akkor lesz eredm�nyes, ha a G�tika, a Renesz�nsz �s az Impresszi� Alap eset�ben minim�lisan lejegyz�sre ker�l 200 milli� forint n�v�rt�k� befektet�si jegy, illetve az Eur� Renesz�nsz eset�ben� 1 milli� eur� n�v�rt�k� befektet�si jegy.