�jra �llami t�mogat�ssal lehet t�zsd�re jutni

2006.08.08. 8:48

A gazdas�gi �s k�zleked�si miniszter id�n is kihirdette a t�zsdei bevezet�st t�mogat� k�lts�gvet�si el�ir�nyzat felhaszn�l�s�ra vonatkoz� GKM rendeletet, ami alapj�n ki�rhat� a p�ly�zat a t�mogat�sok elnyer�s�re. M�r nem felt�tel a magyarorsz�gi sz�khely.

A GKM rendelet a Magyar K�zl�ny augusztus 3-i sz�m�ban jelent meg. A 2006. �vi k�lts�gvet�si t�rv�nyben 100 milli� forintos keret�sszeg szerepel a t�zsd�re k�sz�l� v�llalkoz�sok t�mogat�s�ra.

A t�mogat�s a t�zsdei bevezet�ssel kapcsolatos szak�rt�i �s jogi k�lts�gek fedez�s�re ig�nyelhet�, �s legfeljebb ezen k�lts�gek 50 sz�zal�k�t �rheti el. A kifizet�s ut�lagos finansz�roz�ssal t�rt�nik.

A potenci�lis p�ly�z�k k�re a tavalyi p�ly�zathoz k�pest b�v�l: az id�n m�r nem csak magyarorsz�gi, hanem az Eur�pai Gazdas�gi T�rs�g b�rmely tag�llam�ban sz�khellyel rendelkez� gazdas�gi t�rsas�gok p�ly�zhatnak majd a t�mogat�sra.

Ilyen c�llal el�sz�r a 2005. �vi k�lts�gvet�si t�rv�nyben szerepelt el�ir�nyzat. A tavalyi, szint�n 100 milli� forintos �sszegre 2005. augusztus 25-�n �rt ki p�ly�zatot a gazdas�gi t�rca. Az erre be�rkezett �sszes t�mogat�si ig�ny meghaladta a 112 milli� forintot. A meg�t�lt t�mogat�s 87,8 milli� forint volt, amelyen a TvNetWork Zrt., az �llami Nyomda Rt., a Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Rt. �s a Genex Rt. osztozott. K�z�l�k az �llami Nyomda 2005 december�ben, a TnNetWork pedig e h�t h�tf�j�n deb�t�lt a Budapesti �rt�kt�zsd�n.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK