A Mol tulajdon�ban l�v� Slovnaft is egyike annak a hat p�ly�z�nak, akik meg akarj�k venni a�Jukosz Transpetrol r�szesed�s�t. Az �zlet l�trej�tt�hez azonban a szlov�k �llam j�v�hagy�sa is sz�ks�ges, a korm�ny v�t�t ny�jthat be a konkurensek ellen.

A szlov�k korm�ny mellett a Mol tulajdon�ban l�v� Slovnaft, a lengyel PERN, a cseh CEPRO, az orosz Rosznyeft p�ly�zik a szlov�k olajvezet�k-rendszert �zemeltet� �zletr�szre. Ugyanakkor a Gazprom k�zlem�nyt adott ki a m�lt h�ten, amely szerint meg�llapod�s sz�letett arr�l, hogy 105 milli� doll�r�rt megveszi az �zletr�szt.

Az �gylethez azonban a Transpetrol 51 sz�zal�k�t birtokl� szlov�k �llam j�v�hagy�sa is�sz�ks�ges, Pozsonynak 2007 �prilisig van v�t�joga.

A Transpetrol r�szv�nyeinek 49 sz�zal�k�t 2002-ben v�s�rolta meg az augusztus elseje �ta cs�delj�r�s alatt �ll� Jukosz. A pakett azonban nem az orosz�Jukosz tulajdon�ban van, hanem annak holland le�nyv�llalata, a Yukos Finance kez�ben. Az �zleti tranzakci�ra csak azt k�vet�en ker�lhet sor, ha az orosz b�r�s�g elrendelte a�Jukosz feldarabol�s�t.

A Bar�ts�g k�olajvezet�k szlov�kiai szakasz�n �vente mintegy 20 milli� tonna nyersolaj halad �t. A teljes hossz�ban 5000 kilom�teres vezet�ket 1964-ben helyezt�k �zembe.