Rendk�v�l sikeres els� f�l�vet z�rt az Erste Faktor Zrt., az Erste Bank csoport tagja:� a tavaly ny�ron bejegyzett t�rsas�g forgalma az els� f�l�vben meghaladta a 21 milli�rd forintot, ami 8 sz�zal�kos piaci r�szesed�st jelent.

A faktorc�g a 2006-os gazdas�gi �vre eredetileg 25 milli�rdos faktorforgalmat tervezett - mondta Stickl L�szl� �gyvezet� igazgat�. Ezzel szemben a t�rsas�g m�r az els� f�l�vben 70 sz�zal�kkal meghaladta az id�ar�nyos tervet, �gy a vonatkoz� statisztik�k alapj�n az Erste Faktor Zrt. a hazai faktoringpiac k�zel 8 sz�zal�k�t fedi le, �s nem eg�szen egy �v alatt a piac egyik meghat�roz� szerepl�j�v� l�pett el�.

Az Erste Faktor c�lpiaca tov�bbra is els�sorban az Erste Bank mikro- �s kisv�llalati �gyf�lk�re, akiknek likvidit�si probl�m�it legink�bb a j�l behat�rolhat� vev�k�vetel�sek finansz�roz�s�val lehet enyh�teni. A finansz�roz�s mellett hasonl� fontoss�ggal b�r a k�vetel�skezel�s is. Ezekben az esetekben a megv�s�rolt k�vetel�sekhez nem felt�tlen�l kapcsol�dik megel�legez�s, a faktorc�g csup�n a k�vetel�sek biztos�t�s�t �s beszed�s�t v�llalja.

A c�gnek az els� f�l�v v�g�n 46 �gyfele volt, �s a faktor�lt k�vetel�seinek �llom�nya meghaladta a 6,5 milli�rd forintot. A portf�li� �gazati megoszl�s�t tekintve a legjelent�sebb s�llyal az 50 sz�zal�kos ar�nyt meghalad� kereskedelem b�r, tov�bb� meghat�roz� a 15 sz�zal�kot k�pvisel� szolg�ltat�si, valamint a 11 sz�zal�kos ipari szektor is. Az �v h�tral�v� r�sz�re a piac b�v�l�s�t meghalad� n�veked�ssel �s �v v�g�re pozit�v �zleti eredm�nnyel sz�mol a t�rsas�g.