Az OMV kifog�solja a Mol bosny�k szerz�d�s�t

2006.08.10. 16:40

Az OMV probl�m�snak tarja a boszniai Energopetrol benzink�th�l�zat elad�s�t a horv�t-magyar INA-Mol konzorciumnak, ez�rt lev�lben panasszal fordult a boszniai �llami privatiz�ci�s �gyn�ks�ghez. A lev�lben az osztr�k olajt�rsas�g k�telyeinek ad hangot azzal kapcsolatban, hogy az INA-Mol konzorciumnak val� �rt�kes�t�s versenyszempontb�l val�ban a legjobb megold�st jelenti-e Bosznia sz�m�ra.

Az OMV-nek nem �ll sz�nd�k�ban k�sleltetni az Energopetrol-elad�s hamarosan v�rhat� lez�r�s�t, �s jogi eszk�z�kkel sem k�v�nja kik�nyszer�teni a p�ly�zati ki�r�s megism�tl�s�t. Ha azonban a ki�r�st megism�teln�k, az OMV-nek sz�nd�k�ban �ll �jb�l p�ly�zni, tett�k hozz�.

T�bb mint egy�ves t�rgyal�ssorozat ut�n az INA-Mol 50-50 sz�zal�kos konzorciuma a m�lt cs�t�rt�k�n al��rta a bosznia-hercegovinai f�der�ci� korm�ny�val a legnagyobb boszniai benzink�th�l�zat, az Energopetrol 67 sz�zal�k�nak megv�tel�r�l sz�l� szerz�d�st, t�keemel�s keret�ben.

A boszniai korm�ny j�liusban hagyta j�v� a 66 t�lt��llom�ssal rendelkez� Energopetrol t�bbs�gi tulajdon�nak elad�s�t a magyar Mol �s a horv�t INA olajv�llalat konzorcium�nak.

A konzorcium 10,2 milli� boszniai m�rk�t (6,7 milli� doll�r) fizet a 67 sz�zal�knyi tulajdonr�sz�rt, tov�bb� a t�keemel�s r�v�n 60,195 milli� boszniai m�rk�t ad�ss�gszolg�latra, valamint 150 milli�t beruh�z�sokra k�lt a k�vetkez� h�rom �vben.

Az Energopetrol 1059 alkalmazottja foglalkoztat�s�nak biztos�t�s�ra 4,5 milli� boszniai m�rk�t haszn�lnak fel - �ll a Mol Rt. �ltal az al��r�sr�l kiadott k�zlem�nyben.

Az Energopetrol megmarad� r�sz�b�l 22 sz�zal�k �llami tulajdonban, 11 sz�zal�k pedig kisbefektet�k kez�ben marad.

A korm�nyd�nt�st a k�vetkez� l�p�sben j�v� kell hagynia az Energopetrol r�szv�nyeseinek, erre el�rel�that�lag augusztus v�g�n ker�l sor.