A Synergon Csoport �rbev�tele 2006 els� f�l�v�ben k�zel 10 milli�rd forintot tett ki. Ezzel a t�rsas�g 18 sz�zal�kkal haladta meg az el�z� �v hasonl� id�szak�nak teljes�tm�ny�t - k�z�lte a t�rsas�g a Budapesti �rt�kt�zsde honlapj�n.

Az �rbev�tel alakul�s�ban nagy szerepet j�tszottak a t�vk�zl�si �s az �llamigazgat�si szektor id�szak eleji eszk�zmegrendel�sei, ugyanakkor a m�sodik negyed�v magas szolg�ltat�s-tartalm� projektjeinek hat�s�ra a teljes els� f�l�v fedezeth�nyada m�r gyakorlatilag megegyezik a b�zisid�szak�val. A c�gcsoport 2005 els� f�l�v�t�l elt�r�en - ekkor egy 372 milli� forintot kitev�, kor�bbi c�ltartal�k visszaforgat�s�nak egyszeri hat�s�t kisz�rve, 59,1 milli� forint volt a vesztes�g - pozit�v, 23,7 milli� forintos ad�zott eredm�nnyel z�rta az id�szakot.

A csoport �rbev�tel-n�veked�s�t els�sorban az anyav�llalat gener�lta. A Synergon �s a SAO 28 sz�zal�kos �rbev�tel-n�veked�s�t t�bb t�nyez� egy�ttesen okozta. Egyr�szt v�rhat�an az eg�sz �vet pozit�van befoly�solj�k a t�vk�zl�si szektor sz�les s�v� h�l�zatainak b�v�t�se, m�sr�szt az id�szak folyam�n jelent�s, az uni�s forr�sokat felhaszn�l�, �nkorm�nyzati megrendel�seket is kapott a t�rsas�g.

A le�nyv�llalatok k�z�l a Fibex els� negyed�vi teljes�tm�ny�t jelent�sen fel�lm�lva, az els� f�l�vben a b�zishoz k�pest m�r 8 sz�zal�kkal nagyobb �rbev�telt produk�lt. A m�k�d�si k�lts�gek ugyan - r�szben l�tsz�mb�v�t�s miatt - megugrottak az id�szakban, a t�rsas�g ad�zott eredm�nye m�r jelent�sen megk�zel�tette a b�zisid�szak �rt�k�t.

Az Infinity �rbev�tele a gazdas�gtalan tev�kenys�gek megsz�ntet�se, illetve egyes kor�bbi piacok kies�se k�vetkezt�ben 15 sz�zal�kkal maradt el a b�zisid�szak megfelel� �rt�k�t�l. A cseh t�rsas�gban lezajlott hat�konys�gjav�t� int�zked�sek hat�s�ra �zemi szinten 62, m�g ad�zott szinten 70 sz�zal�kkal cs�kkent egy �v alatt a vesztes�g m�rt�ke. A v�rakoz�sok szerint a t�rsas�g nullszald� k�r�l fejezi be az idei �vet.

Az els� ut�n a m�sodik negyed�vet is vesztes�ggel z�rta a Span. Hi�ba b�v�lt 25 sz�zal�kkal a horv�t tagv�llalat �rbev�tele, a f�l�vet 100 milli� forintot meghalad� vesztes�ggel z�rta.