Maxim�lis hozamot �rt el a K&H �tt�r� alapja

2006.08.14. 13:01

H�rom �v alatt 30 sz�zal�kos, �ves szinten 8,11 sz�zal�kos hozamhoz jutottak a K&H fix plusz 2. befektet�si jegy tulajdonosai. A 2003 j�lius�ban, a magyar piacon els�k�nt bevezetett t�ke-�s hozamgarant�lt befektet�si alap id�n j�lius 31-�n j�rt le, hozamfizet�se pedig augusztus 7-�n kezd�d�tt meg.

A K&H Bankcsoport a magyar piacon els�k�nt jelent meg garant�lt szerkezet� befektet�si alapokkal, a K&H fix plusz csal�d befektet�si jegyei 2002 v�ge �ta jegyezhet�k.

Az eltelt t�bb mint 3 �vben, az ilyen t�pus� befektet�si alapok egyre n�pszer�bb� v�ltak, s mostanra t�bb tucatnyi sikeres kibocs�t�ssal, m�r t�bb mint 80 milli�rd forintot kezel a K&H Alapkezel� garant�lt szerkezet� alapokban.

A K&H fix plusz 2. egy k�zepes futamidej� (40 h�napos) befektet�s volt, mintegy 5 milli�rd forint t�k�vel. Az ilyen szerkezet� befektet�si alapok siker�nek kulcsa, hogy ez a megtakar�t�si forma egyszerre biztons�gos, �s ny�jt kiemelked� hozamot azok sz�m�ra, akik k�z�pt�v� befektet�si lehet�s�get keresnek.

A K&H fix plusz alapok legut�bbi tagja m�r a 14-es sorsz�mot viseli. Ezeken t�l doll�rban �s eur�ban jegyzett, garant�lt szerkezet� alapokat is kibocs�tott a K&H alapkezel�. A doll�r fix 1. alap, melynek a futamideje k�t �v volt, 8,16 sz�zal�kos hozamot biztos�tott lej�ratkor befektet�inek

A K&H Alapkezel� palett�j�n t�bbf�le futamidej� (12-63 h�nap) alap szerepel. A portfoli��p�t�st seg�ti az is, hogy a forintalap� megtakar�t�si form�k mellett deviza alap� befektet�sekb�l is lehet v�lasztani, a d�nt�s teh�t az �gyfelek kez�ben van, �s kiz�r�lag att�l f�gg, hogy ki, milyen kock�zatv�llal�si kedvvel kezeli vagyon�t. Ebben seg�ti �ket a bank befektet�s-tervez�si szolg�ltat�sa is, amelyet ingyenesen�ad minden �gyfele sz�m�ra.

Az alapkezel� jelenleg k�t befektet�si form�t k�n�l: augusztus 22-ig jegyezhet�k a K&H fix plusz 14. �s a K&H doll�r fix plusz 2. alapok.

A kamatad� szeptember 1-jei bevezet�se miatt k�l�n�sen fontos, hogy az �gyfelek k�r�ltekint�ssel v�lasszanak a befektet�si lehet�s�gek k�z�l, hiszen az augusztus 31-ig ny�ltv�g� vagy garant�lt szerkezet� alapba befektetett t�ke hozama ut�n nem keletkezik kamatad�fizet�si k�telezetts�g, sem a visszav�lt�skor, sem a lej�ratkor.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK