�j, ad�mentes befektet�si alapok a HVB-t�l

2006.08.14. 15:25

H�rom �j ny�lt v�g� befektet�si alap jegyeinek forgalmaz�s�t kezdte meg augusztus 7-�n a HVB Bank alapkezel�je, a Pioneer Alapkezel�. A szeptember 1. el�tt v�s�rolt ny�lt v�g� befektet�si alapok jegyeinek hozama visszav�lt�sukig mentes�l a kamatad� al�l.

Augusztus 7-�n megkezdte a Pioneer Alapok magyarorsz�gi forgalmaz�s�t a HVB Bank. A h�rom most indul� befektet�si alap k�z�s jellemz�je, hogy hozamuk mentes�l a kamatad� terhei al�l, amennyiben a jegyz�s az �j ad� hat�lyba l�p�se, 2006. szeptember 1-je el�tt megt�rt�nik.

Mivel az alapok ny�lt v�g�ek, a befektet�s b�rmikor visszav�lthat�, de ak�r �vekig is megtarthat�, �gy a hozamot m�g �vek m�lva sem terheli a kamatad�. A nemzetk�zi alapok devizaalapon m�k�dnek.

A HVB Bank �ltal forgalmazott Pioneer Alapok sora a j�v�ben folyamatosan tov�bb b�v�l majd. Hamarosan mind a 44 Pioneer befektet�si alap el�rhet� lesz, amelyeket Magyarorsz�gon bejegyeztek.

Az egyik els�k�nt Magyarorsz�gon is el�rhet�v� tett Pioneer Alap a "European Small Companies". Az alap k�l�nlegess�ge, hogy t�bb olyan eur�pai kisv�llalat r�szv�nyeibe fektet, melyek a legvonz�bb befektet�si c�lpontok k�z� tartoznak. Ezek az �ri�si lehet�s�geket tartogat� v�llalatok azonban t�bbnyire kiesnek az egy�ni befektet�k l�t�k�r�b�l.

A most el�rhet�v� tett alapok k�z�l egy m�sik a vil�g egyik legr�gebben alap�tott befektet�si alapj�nak befektet�si strat�gi�j�t k�veti. E szerint az alapkezel� alul�razott r�szv�nyeket v�laszt ki szinte valamennyi �gazatb�l. A sokf�le r�szv�nyb�l �ssze�ll�tott kiegyens�lyozott portf�li� meg�vja a befektetett t�k�t, s egy�ttal jelent�sen n�veli a hossz� t�v� profitlehet�s�geket.

A harmadik, augusztus 7-t�l jegyezhet� alap a "Strategic Income", amely f�leg a legkiv�l�bb min�s�t�s�, jellemz�en az USA-ban kibocs�tott, k�tv�ny t�pus� �rt�kpap�rokba fektet. Ez az alap egy t�bbszektoros k�tv�nyalap, amely sokf�le k�tv�nyt�pusba fektetheti t�k�j�t (USA magas hozam� k�tv�nyek, USA-�llamk�tv�nyek, befektet�si min�s�t�s� v�llalati �s nemzetk�zi k�tv�nyek, felt�rekv� �s egy�b orsz�gok magas hozam� k�tv�nyei).

KAPCSOLÓDÓ CIKK