A Budapesti �rt�kt�zsde a Graphisoft SE t�rzsr�szv�nyeinek keresked�s�t augusztus 17-t�l h�rom t�zsdenapra felf�ggesztette - k�z�lte a B�T honlapj�n.

A Graphisoft arra hivatkozva k�relmezte a keresked�s felf�ggeszt�s�t, hogy a t�rsas�g k�zgy�l�s�n elhat�rozott kiv�l�ssal megval�sul� �talakul�s jelent�sen �rintheti a Graphisoft SE r�szv�nyek �r�t.

A Graphisoft tulajdonosai a j�nius 29-�n megtartott rendk�v�li k�zgy�l�sen d�nt�ttek a szoftverfejleszt�si �s az ingatlan-hasznos�t�si �zlet�g sz�tv�laszt�s�r�l. Az ingatlan-hasznos�t�sra, kiv�l�ssal Graphisoft Park SE n�ven �n�ll� t�rsas�g alakul.

A kiv�l�s a c�gb�r�s�gi bejegyz�ssel v�lik hat�lyoss�. A k�zl�s szerint a c�gb�r�s�gi bejegyz�s pontos id�pontja el�re nem hat�rozhat� meg, �gy nem biztos�tott a Graphisoft r�szv�nyek t�zsdei kereskedelm�nek �ttekinthet�s�ge.

A kiv�l�ssal l�trej�v� Graphisoft Park SE r�szv�nyeire azok a Graphisoft SE r�szv�nyesek v�lnak jogosultt�, eredeti r�szv�nyeikkel azonos sz�m� Graphisoft Park SE r�szv�nyre, akik a kiv�l�s c�gb�r�s�gi bejegyz�s�nek napj�n, az elsz�mol�s lez�r�sakor Graphisoft SE r�szv�nnyel rendelkeznek, �s a fenti k�zgy�l�sig nem k�z�lt�k ezzel ellent�tes sz�nd�kukat.

Az elsz�mol�s �ttekinthet�s�ge �rdek�ben kezdem�nyezte a t�rsas�g a r�szv�nyek t�zsdei keresked�s�nek felf�ggeszt�s�t a c�gb�r�s�gi bejegyz�s v�rhat� id�pontja el�tt.

A keresked�s csak a c�gb�r�s�gi bejegyz�st k�vet�en, imm�r az ingatlanportf�li�t nem tartalmaz� Graphisoft SE r�szv�nyekkel indul �jra.

Az �j Graphisoft Park SE r�szv�nyeit a t�rsas�g sz�nd�kai szerint m�g augusztusban bevezetik a Budapesti �rt�kt�zsd�re.

A szoftver-fejleszt�ssel �s -�rt�kes�t�ssel, valamint ingatlan-hasznos�t�ssal foglalkoz� Graphisoft az �v els� fel�ben 14,350 milli� eur� �rbev�tel mellett 3,906 milli� eur� nett� nyeres�get �rt el, szemben az egy �vvel kor�bbi 446 ezer eur� vesztes�ggel.

A nemzetk�zi sz�mviteli szabv�ny alapj�n k�sz�lt els� f�l�vi konszolid�lt gyorsjelent�s szerint az �rbev�tel 23 sz�zal�kkal n�tt az el�z� �v els� fel�hez k�pest.

Az egy Graphisoft r�szv�nyre jut� nyeres�g, az els� f�l�vi profit alapj�n 0,37 eur� volt, szemben az egy �vvel kor�bbi, r�szv�nyenk�nt 0,05 eur�s vesztes�ggel.

A Graphisoft r�szv�nyei a Budapesti �rt�kt�zsde A kateg�ri�j�ban forognak. A pap�r szerd�n 1888 forinton, az el�z� napin�l 10 forinttal dr�g�bban z�rt, �rfolyama az elm�lt 12 h�napban 1462 �s 2090 forint k�z�tt mozgott.