�A Globus Konzervipari Nyrt. r�szv�nyeit augusztus 22-�n t�rlik a Budapesti �rt�kt�zsde (B�T) term�klist�j�r�l - k�z�lte a B�T a honlapj�n cs�t�rt�k�n. A r�szv�nyekkel utolj�ra augusztus 21-�n, h�tf�n lehet kereskedni.

A Globus r�szv�nyei 1993 �ta forogtak a t�zsde A kateg�ri�j�ban.A r�szv�nyek t�zsdei kivezet�s�hez kapcsol�d� aj�nlat augusztus 4-�n lez�rult. Az aj�nlatot tev� francia Union Fermi�re Morbihannaise (UFM) 460 forinton v�s�rolta meg a felaj�nlott r�szv�nyeket. A tranzakci�val az UFM 56,34 sz�zal�kra n�velte r�szesed�s�t a Globusban.

Ezt megel�z�en az UFM nyilv�nos v�teli aj�nlattal 51,13 sz�zal�kos r�szesed�st szerzett a t�rsas�gban, a menedzsmenthez k�thet� kor�bbi t�bbs�gi tulajdonosi k�r r�szesed�se pedig 57,35 sz�zal�kr�l 26,21 sz�zal�kra cs�kkent. A k�t tulajdonosi k�r kor�bban olyan opci�s meg�llapod�sokat k�t�tt, amelyek �rtelm�ben legk�s�bb 2011-ig a Globus 100 sz�zal�kban a francia c�g tulajdon�ba ker�l.

A Globus 2006 els� f�l�v�t konszolid�ltan 14,53 milli�rd forint �rbev�tellel �s 2,14 milli�rd forint m�rleg szerinti vesztes�ggel z�rta. A tavalyi teljes �vi �rbev�tele 31,1 milli�rd forint, vesztes�ge pedig 4,34 milli�rd forint volt.

A francia tulajdonos a t�bbs�gi r�szesed�s megszerz�s�vel stabiliz�lni k�v�nja a Globus p�nz�gyi helyzet�t, tov�bb� a k�t c�gcsoport szinergi�inak kihaszn�l�s�val a termel�s felfut�s�nak el�seg�t�s�re �s a munkahelyek meg�rz�s�re t�rekszik kor�bbi nyilatkozatai szerint.