A kamatad� bevezet�se el�tti hetekben bet�ti akci�kkal �s ny�jtott nyitva tart�ssal k�zdenek az emberek megtakar�tott p�nz��rt a bankok. A nagyobb p�nzint�zetek akci�i ellen�re gyakran m�gis a kisebb bankok bet�tei fizetik a magasabb kamatot.

A bet�ti kamatok k�r�lbel�l k�t �vig tart� folyamatos cs�kken�se ut�n, az ut�bbi hetekben a szok�sosn�l j�val magasabb, gyakran akci�s bet�ti kamatokat k�n�lnak a p�nzint�zetek. H�romh�napos �s k�t�ves lek�t�sre �vi 7,50 sz�zal�kos, egy �s h�rom �vre pedig �vi 8,01 sz�zal�kos fix kamatot is el�rhet egy egymilli� forintot lek�t� befektet�.

A bet�ti kamatok hirtelen emelked�se egyr�szt a piaci kamatok - �makrogazdas�gi vesz�lyek miatti - n�veked�s�nek k�sz�nhet�. �m, tal�n enn�l is fontosabb t�nyez� a kamatad� szeptemberi bevezet�se. Aki ugyanis el�tte k�ti le bet�tj�t az els� kamatfizet�sig mentes�l az �j teher al�l.

Ez�rt a takar�koskod�knak most c�lszer� �tgondolniuk befektet�si strat�gi�jukat. Ennek megfelel�en augusztusban �rdemes lehet a gyorsan lej�r� vagy hamar �s �tlagos kamatot fizet� befektet�seiket magasabb kamatoz�s� �s hosszabb ideig ad�mentess�get biztos�t�kra cser�lni�k.

A bankok a helyzetet felismerve egym�s ut�n emelt�k fel bet�ti kamataikat �s a kamatad� bevezet�se el�tt sorra ind�tott�k bet�ti akci�ikat. A h�nap utols� napjaiban pedig m�g fi�kjaik nyitva tart�si idej�t is meghosszabb�tj�k annak �rdek�ben, hogy a p�nz�ket utols� pillanatban �tcsoportos�t�kat is kiszolg�lhass�k.

Az [origo] �sszegy�jt�tte, hogy mekkora kamatot lehet kapni egymilli� forint, k�l�nb�z� ideig tart�, fix kamatoz�s� bet�tben t�rt�n� elhelyez�se eset�n. Az �ssze�ll�t�sb�l kider�l, hogy a hosszabb ideig, 1-3 �vre terjed� futamid�kre a nagyobb p�nzint�zetek akci�s bet�tei fizetnek magasabb kamatot, n�h�ny h�napra viszont ink�bb a kis bankok hagyom�nyos bet�tei adnak nagyobb hozamot.

Az [origo] �ltal �sszegy�jt�tt adatok szerint ekkora �sszegre jelenleg egy �s h�rom �ves lek�t�s eset�n lehet a legmagasabb kamatokat kapni. A Raiffeisen Bank ugyanis egy akci� keret�ben �vi 8,01 sz�zal�kos kamatot fizet az egy�ves futamid�re. H�rom h�napra a HBW Express, k�t �vre pedig az MKB Bank fizet kiemelked�, 7,50 sz�zal�k kamatot ekkora �sszegre. M�sf�l �vre pedig a CIB Bank Classic Marath�n Bet�tje fizet jelent�s m�rt�k�, �vi 7,34 sz�zal�kos kamatot.